bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
SN: Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym ofierze wypadku

SN: Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym ofierze wypadku

Dodano: 2018-03-27

Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Taką decyzję podjął Sąd Najwyższy 27 marca br.

Artykuły powiązane

Łatwiejsza transgraniczna współpraca między organami nadzoru w przypadku zmiany siedziby zakładu ubezpieczeń

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) postanowił uzupełnić swoją decyzję z...

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...