bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
SN rozpatrzy sprawę dot. nabywcy wierzytelności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

SN rozpatrzy sprawę dot. nabywcy wierzytelności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Dodano: 2017-11-02
Publikator: Sąd Najwyższy

W dniu 31 października 2017 r. do Sądu Najwyższego wpłynął wniosek o podjęcie uchwały w sprawie dot. nabywcy wierzytelności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. SN rozstrzygnie, czy powodowi należy się zwrot kosztów procesu, w sytuacji, gdy przed wniesieniem pozwu nie wzywał on zakładu ubezpieczeń do zapłaty odszkodowania.

Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt III CZP 99/17 odpowie na pytanie: „Czy w sprawie, w której powodem jest nabywca wierzytelności z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej profesjonalnie prowadzący działalność gospodarczą w zakresie nabywania wierzytelności, a pozwanym ubezpieczyciel, ma zastosowanie art. 101 k.p.c., w sytuacji, gdy powód cofnął pozew na skutek uznania i zapłacenia przez pozwanego całej należności przy pierwszej czynności procesowej, a pozwany przed procesem nie był wzywany przez nabywcę wierzytelności do zapłaty odszkodowania?”.

Sąd Najwyższy rozpatrzy tę sprawę w składzie trzech sędziów.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...