bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
SN: prawo nie przewiduje, jaka ma być proporcja między częścią inwestycyjną a ochroną w umowach ubezpieczenia na życie z UFK

SN: prawo nie przewiduje, jaka ma być proporcja między częścią inwestycyjną a ochroną w umowach ubezpieczenia na życie z UFK

Dodano: 2020-09-29
Publikator: Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 21 maja 2020 r. (sygn. akt I CSK 772/19) odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej w sprawie dot. unieważnienia umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...