bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
SN podejmie uchwałę ws. unieważnienia umowy z UFK

SN podejmie uchwałę ws. unieważnienia umowy z UFK

Dodano: 2020-09-08
Publikator: Sąd Najwyższy

W dniu 11 września br. Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów podejmie uchwałę w kwestii unieważnienia umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Sąd Okręgowy w Warszawie w postanowieniu z dnia 18 czerwca 2019 r. (sygn. akt V Ca 917/18) skierował do Sądu Najwyższego 3 pytania prawne o następującej treści:

  1. Czy w świetle art. 12 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym unieważnienie umowy stanowi niezbędną przesłankę roszczenia odszkodowawczego, a co za tym idzie żądanie zapłaty może obejmować wyłącznie obowiązek wzajemnego zwrotu świadczeń, czy też powołany przepis zawiera dwa osobne uprawnienia: do dochodzenia odszkodowania oraz do żądania unieważnienia umowy;
  2. czy w świetle art. 12 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym unieważnienie umowy możliwe jest jedynie na podstawie innych powszechnie obowiązujących przepisów w zw. z art. 58 k.c. czy też unieważnienie umowy mieści się w roszczeniach odszkodowawczych i do jego orzeczenia wystarczające jest zaistnienie nieuczciwej praktyki rynkowej, wystąpienie szkody oraz związku przyczynowego pomiędzy szkodą o praktyką;
  3. czy w świetle art. 12 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym możliwe jest unieważnienie jedynie wybranych postanowień umownych, czy też skuteczne żądanie unieważnienia musi dotyczyć całej umowy?

Sprawa została skierowana na rozprawę na 11 września 2020 r., rozpatrywana jest pod sygn. III CZP 80/19.

Postanowienie SO w Warszawie jest dostępne do pobrania w pełnej publikacji.

Pliki do pobrania

v_ca_917.18.pdf

Artykuły powiązane

Wystarczy odpowiedni tytuł przelewu, aby wybrać konkretną formę opodatkowania.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że terminowo wpłacona zaliczka oraz odpowiednio opisany przelew mogą być uzna...

Europejski Parlament przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II

23 kwietnia 2023 roku, podczas posiedzenia plenarnego, Parlament Europejski przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II. P...

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...