bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
SN: Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym nie jest konsumentem

SN: Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym nie jest konsumentem

Dodano: 2015-09-10
Publikator: Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy, odpowiadając na pytanie sądu apelacyjnego w sporze pomiędzy Uniqa TU a UOKiK, zdecydował, że osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym nie jest konsumentem w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, więc nie może korzystać z praw wynikających z tej ustawy. Także UOKiK nie może nakładać kar na ubezpieczyciela.

SN w uchwale z dnia 9 września 2015 r. (III SZP 2/15) doszedł do wniosku, że nie ma podstaw do rozszerzenia interpretacji definicji konsumenta w przypadku poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Poszkodowany w wypadku, będący osobą fizyczną, w więc nieprowadzący działalności gospodarczej, nie pozostaje w  żadnej relacji prawnej z ubezpieczycielem, gdyż takiej relacji nie tworzy samo zgłoszenie roszczenia. Poszkodowany nie korzysta u ubezpieczyciela z usługi ubezpieczeniowej. W efekcie za konsumenta należy więc uznać jedynie osobę, która sama dokonuje zakupu polisy lub też jest ubezpieczonym. Oznacza to, że poszkodowany nie może w dochodzeniu swych roszczeń powoływać się na prawa chroniące konsumentów.

Decyzja sądu jest dużym zaskoczeniem dla organizacji konsumenckich, które do tej pory skłonne były uważać poszkodowanego za konsumenta. Uważają, że w tym momencie zaczyna się dzielenie poszkodowanych na dwie kategorie: konsumentów i niekonsumentów, różnicując na przysługujące im prawa.

Decyzja jest bardzo ważna dla całej branży ubezpieczeniowej, gdyż systematyzuje status osoby poszkodowanej, a tym samym oszczędza ubezpieczycielom przyszłych potencjalnych sporów z UOKiK w podobnych sprawach.

Pliki do pobrania

sn_osoba_poszkodowana_w_wypadku_komunikacyjnym_nie_jest_konsumentem.pdf

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...