bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Dane osobowe
SN: Operator telekomunikacyjny, ponosi odpowiedzialność za telemarketing zleceniobiorcy bez zgody abonentów

SN: Operator telekomunikacyjny, ponosi odpowiedzialność za telemarketing zleceniobiorcy bez zgody abonentów

Dodano: 2016-10-24
Publikator: Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 lutego 2016 r. (sygn. III SZP 7/15) wypowiedział się na temat odpowiedzialności operatora komunikacyjnego, w sytuacji gdy podmiot prowadzący na jego zlecenie akcję marketingową, wykorzystuje dla celów marketingu bezpośredniego automatyczne systemy wywołujące – bez uzyskania uprzedniej zgody abonentów na takie działania.

Uchwała zapadła w odpowiedzi na zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, w toku sprawy z apelacji T-Mobile Polska S.A. która zaskarżyła wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oddalającego odwołanie T-Mobile od decyzji Prezesa UKE, które nałożył na operatora karę pieniężną w wysokości 5 000 000 zł za naruszenie obowiązku uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego w ramach przeprowadzenia loterii promocyjnej.

Artykuły powiązane

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...

Można żądać odszkodowania za sąsiedztwo lotniska – uchwała SN

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 kwietnia 2024 r. (sygn. akt CZP 56/23) uznał, że właściciel może żądać odszkodowania z...