bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
SN odpowie, czy ubezpieczyciel odpowiada za zanieczyszczenie jezdni płynami silnikowymi

SN odpowie, czy ubezpieczyciel odpowiada za zanieczyszczenie jezdni płynami silnikowymi

Dodano: 2020-11-05
Publikator: Sąd Najwyższy

W dniu 14 października 2020 r. do Sądu Najwyższego wpłynęło zapytanie prawne dot. odpowiedzialności ubezpieczyciela za zanieczyszczenie jezdni płynami silnikowymi wskutek zdarzenia ubezpieczeniowego.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...