bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
SN o VAT przy metodzie kosztorysowej ustalania odszkodowania

SN o VAT przy metodzie kosztorysowej ustalania odszkodowania

Dodano: 2016-10-18
Publikator: Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów w uchwale z dnia 17 maja 2007 r. (sygn. akt III CZP 150/06) uznał, że odszkodowanie przysługujące na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego za szkodę powstałą w związku z ruchem tego pojazdu, ustalone według cen części zamiennych i usług, obejmuje kwotę podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie, w jakim poszkodowany nie może obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku naliczonego.

Sąd Najwyższy rozpoznając zagadnienie prawne przedstawione przez Rzecznika Ubezpieczonych (obecnie Rzecznika Finansowego) w kwestii ustalenia wysokości odszkodowania należnego ubezpieczonemu, gdy jego rozmiar jest ustalony na podstawie metody kosztorysowej, tj. według cen części zamiennych i usług niezbędnych do dokonania naprawy zniszczonej lub uszkodzonej rzeczy (pojazdu mechanicznego). Chodziło o to, czy podatek od towarów i usług powinien być uwzględniony przy określeniu rozmiaru takiego odszkodowania. Z uzasadnienia przedstawionego zagadnienia prawnego wynikało, że dotyczy ono wysokości odszkodowania ubezpieczeniowego przysługującego uprawnionemu z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.

Pliki do pobrania

iii_czp_150-06.pdf

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...