bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Bancassurance
SN: niedoręczenie OWU przystępującemu do ubezpieczenia grupowego skutkuje niemożnością powoływania się na zapisy

SN: niedoręczenie OWU przystępującemu do ubezpieczenia grupowego skutkuje niemożnością powoływania się na zapisy

Dodano: 2018-03-26
Publikator: Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 stycznia 2018 r. (sygn. akt II CSK 222/17) orzekł, że potrzeba przekazania konsumentowi wszystkich postanowień umowy przed jej zawarciem najdobitniej manifestuje się, gdy zakład ubezpieczeń prowadzi działalność w taki sposób, że po stronie ubezpieczającego powstaje konflikt interesów związany z łączeniem roli ubezpieczającego i pośrednika ubezpieczeniowego, działającego w interesie zakładu ubezpieczeń i w celu osiągnięcia zysku.

Pliki do pobrania

ii_csk_222-17.pdf

Artykuły powiązane

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...

Testament w formie wideo? Innowacja w dziedzinie dziedziczenia

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje wprowadzenie nowej formy testamentu, zwanego...