bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
SN: kolejne pytanie dotyczące odpowiedzialności ubezpieczyciela z OC ppm.

SN: kolejne pytanie dotyczące odpowiedzialności ubezpieczyciela z OC ppm.

Dodano: 2017-10-26
Publikator: Sąd Najwyższy

W dniu 25 października 2017 r. do Sądu Najwyższego wpłynął wniosek o podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. SN rozstrzygnie, czy ubezpieczyciel odpowiada za szkody osobowe, spowodowane podczas naprawy pojazdu w warsztacie, związane z uszkodzeniem wynikającym z jego eksploatacji.

Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt III CZP 94/17 odpowie na pytanie: „Czy za szkody powstałe na osobie w trakcie naprawy (diagnostyki) pojazdu w warsztacie, w czasie jego postoju z wyłączonym silnikiem, a pozostające w bezpośrednim związku przyczynowym z uszkodzeniem pojazdu wynikającym z jego eksploatacji, zakład ubezpieczeń, w którym pojazd ten jest ubezpieczony w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z jego ruchem, ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka (art. 436 § 1 k.c. w zw. z art. 435 § 1 k.c.), czy też na zasadach ogólnych (art. 415 k.c.)?”.

Sąd Najwyższy rozpatrzy tę sprawę w składzie trzech sędziów.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...