bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
SN: klient niewypłacalnego biura podróży może dochodzić zwrotu zaliczki od ubezpieczyciela

SN: klient niewypłacalnego biura podróży może dochodzić zwrotu zaliczki od ubezpieczyciela

Dodano: 2016-05-24
Publikator: Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 maja 2016 r. (sygn. akt III CZP 18/16) uznał, że klient niewypłacalnego biura podróży jest legitymowany do dochodzenia od ubezpieczyciela zobowiązanego z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną.

W rozpatrywanej sprawie biuro podróży miało problemy finansowe. W związku z powyższym, zobowiązało się do zwrotu kwoty zaliczki wpłaconej przez organizatora wycieczki. Po kilku miesiącach biuro podróży ogłosiło niewypłacalność. Na co, marszałek województwa wystąpił do zakładu ubezpieczeń, z którym podmiot miał podpisaną obowiązkowa umowę ubezpieczenia, zgodnie z ustawą o turystyce, z roszczeniem o zwrot klientom wpłaconych zaliczek. Towarzystwo odmówiło wypłaty, argumentując, że biuro ogłosiło niewypłacalność. Również zdaniem towarzystwa beneficjentem świadczeń powinien zostać marszałek i tylko on może wystąpić z żądaniem zwrotu kwoty.

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...