bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Klauzule abuzywne
SN: granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela stanowi suma ubezpieczenia

SN: granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela stanowi suma ubezpieczenia

Dodano: 2016-09-23
Publikator: Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 sierpnia 2016 r. (sygn. akt. II CSK 743/15) orzekł, że w ubezpieczeniach majątkowych regułą powinno być świadczenie ubezpieczyciela w wysokości poniesionej szkody będącej skutkiem wypadku ubezpieczeniowego, a granicę odpowiedzialności powinna stanowić suma ubezpieczenia, odpowiadająca wysokości składki. Dlatego wszelkie klauzule ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia majątkowego, w tym zwłaszcza klauzula proporcjonalności jego świadczenia w stosunku do rzeczywistej wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowią wyjątek od wskazanej zasady i wymagają wyraźnego i znanego ubezpieczającemu postanowienia umownego, na które się godzi, także wtedy, gdy ograniczenie takie znajduje się w ogólnych warunkach umów przygotowanych przez ubezpieczyciela i akceptowanych przez ubezpieczającego.

W rozpoznawanej sprawie powodowie wnieśli o solidarne zasądzenie od pozwanego towarzystwa ubezpieczeń kwoty 199 001 złotych wraz z ustawowymi odsetkami tytułem odszkodowania za pożar budynku mieszkalnego.

W dniu 8 października 2011 r. doszło do pożaru budynku mieszkalnego należącego do powodów. Nieruchomość była w tym czasie ubezpieczona na sumę ubezpieczenia 418 tys. zł. Zakład ubezpieczeń przyznał powódce odszkodowanie w wysokości 62 259,98 zł. Towarzystwo stwierdziło, że zadeklarowana przez powódkę wartość ubezpieczonej nieruchomości w chwili szkody była niższa o ponad 20 % od jej rzeczywistej wartości, zatem wystąpiła sytuacja niedoubezpieczenia. Pozwana dokonała samodzielnej wyceny nieruchomości. Przyjęła średni koszt 1m2 powierzchni budynku w wysokości 2 000 złotych, co dało wartość odtworzeniową budynku w wysokości 748 683 zł. Po dokonaniu stosownych wyliczeń, koszt naprawy remontu budynku zgodnie z załączonym kosztorysem wyniósł 101 519,61 zł. Przy ustalaniu wysokości należnego odszkodowania uwzględniono zasadę proporcji.

Pliki do pobrania

ii_csk_743-15-1.pdf

Artykuły powiązane

W 2023 r. ubezpieczono obroty handlowe o wartości aż 911 mld zł

Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 8 kwietnia 2024 r. opublikowała informację zgodnie, z którą w 2023 roku ubezpieczyciele o...

Bezpiecznie zaplanuj majówkę 2024!

Korzystając z jednodniowego urlopu, możesz cieszyć się pięciodniowym wolnym od środy. Tylko czwartek, 2 maja, to dzień r...

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...