bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
SN: Doręczenie OWU w grupówce

SN: Doręczenie OWU w grupówce

Dodano: 2016-03-22
Publikator: Sąd Najwyższy

Zgodnie z orzecznictwem SN (V CSK 234/15), przed przystąpieniem ubezpieczonego do grupowej umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, należy doręczyć mu wzorzec umowy. Samo zapoznanie ubezpieczonego z warunkami umowy nawet potwierdzone jego podpisem będzie uznawane za niewystarczające. W ocenie Sądu Najwyższego kluczowe znaczenie ma doręczenie wzorców umownych przed zawarciem umowy a nie sam fakt, czy ubezpieczony zapoznał się z tymi warunkami.

Sąd Najwyższy doszedł do powyższych wniosków na kanwie sprawy Magdaleny J., która przystąpiła do grupowej umowy ubezpieczenia na życie z UFK. Magdalenie J. przed przystąpieniem do umowy nie doręczono ogólnych warunków ubezpieczenia, regulaminu ani tabeli opłat. Magdalena J. tytułem pierwszej raty wpłaciła 60 tys. zł, zaś następnie po 1.800 zł miesięcznie, tj. łącznie ok. 80 tys. zł. Po roku trwania umowy ubezpieczona zrezygnowała z niej i zażądała zwrotu wpłaconych składek. Zakład ubezpieczeń wypłacił 2 tys. zł, powołując się na zapis z wzorca, zgodnie z którym bezkosztowe odstąpienie od umowy może nastąpić jedynie w ciągu pierwszych pięciu dni trwania umowy, zaś w kolejnych trzech latach po potrąceniu 80 % wartości lokaty, która w dniu rozwiązania umowy wynosiła niewiele ponad 10 tys. zł.

Pliki do pobrania

v_csk_234-15-sn.pdf

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...