bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
SN: Brak drugiej pary kluczyków samochodowych to niedbalstwo

SN: Brak drugiej pary kluczyków samochodowych to niedbalstwo

Dodano: 2018-02-20
Publikator: Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 listopada 2017 r. (sygn. akt IV CSK 730/16) oddalił skargę kasacyjną w sprawie odmowy wypłaty odszkodowania skradzionego pojazdu, którego właściciel dopuścił się rażącego niedbalstwa – nie posiadając drugiego kompletu kluczy umożliwiającego otwarcie samochodu.

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...