bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Smartt Re a reasekuracja gwarancji ubezpieczeniowych

Smartt Re a reasekuracja gwarancji ubezpieczeniowych

Dodano: 2021-12-28

Polski Związek Pracodawców Budownictwa opublikował dane, z których wynika, że łączne zaangażowanie banków i zakładów ubezpieczeń w sektor budownictwa przekroczyło w ostatnich latach wartość 50 mld zł.

Przez ostatnie dziesięć lat widoczny był wzrost długości obowiązywania gwarancji wymaganych jako zabezpieczenie, co przyczynia się do spowolnienia procesu uwalniania limitów gwarancyjnych pod nowe inwestycje. Tomasz Libront, prezes brokera reasekuracyjnego Smartt Re, uważa, że polski rynek musi otworzyć się na szerszą współpracę z zagranicznymi rynkami reasekuracyjnymi, by zyskać pojemność na nowe inwestycje budowlane. Dotyczy to przede wszystkim wielomiliardowych inwestycji w infrastrukturę, a także tych związanych z transformacją energetyczną polskiej gospodarki. Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku zakłada wydatki rzędu 290 mld zł, a program budowy 100 obwodnic przewiduje prawie 30 mld zł. Co roku samorządu przeznaczają na inwestycję około 40 mld zł. Na rozwój odnawialnych źródeł energii natomiast, tylko największe polskie firmy z sektora paliwowo-energetycznego do 2030 roku planują wydać około 250 mld zł.

Biznes gwarancji ubezpieczeniowych nie może być więc hermetyczny.

– Planowane wielomiliardowe inwestycje to jedno. Na segment gwarancji będzie miała dodatkowo wpływ rosnąca inflacja. Z pewnością zwiększy wartość pojedynczych kontraktów, a tym samym proporcjonalnie wymaganych kwot gwarancji – powiedział Radomił Mioduchowski, dyrektor ds. reasekuracji gwarancji ubezpieczeniowych Smartt Re, zapraszając równocześnie ubezpieczycieli i brokerów do współpracy.

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...