bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Skargi klientów polskich ubezpieczycieli

Skargi klientów polskich ubezpieczycieli

Dodano: 2022-05-23

Coroczne sprawozdanie Rzecznika Finansowego odnośnie skarg – wniosków o interwencję RF – skupia się na dwóch głównych obszarach działania. Chodzi o rynek ubezpieczeniowo-emerytalny i sektor bankowo-kapitałowy.

Przez cały ubiegły rok do Rzecznika wpłynęło ponad dziewięć tys. wniosków o podjęcie interwencji w sprawie sektora ubezpieczeniowo-emerytalnego. Zauważmy jednak, że sam rynek emerytalny jest marginalny, ponieważ liczba skarg wynosiła zaledwie 20. Dla porównania – skarg dotyczących rynku kapitałowo-bankowego w zeszłym roku było prawie osiem tys.

Dla ubezpieczycieli niezbyt korzystnie przedstawia się również podział kierowanych do RF wniosków o interwencję pod względem rodzaju instytucji finansowej oskarżanej o nierzetelność. Działalności krajowych zakładów ubezpieczeń i oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń dotyczyło aż 53 proc. nadsyłanych skarg.

Więcej na temat reklamacji w sektorze ubezpieczeniowo-emerytalnym przeczytasz pod adresem: http://www.beinsured.pl/artykuly/blisko-300-tysiecy-reklamacji-w-sektorze-ubezpieczeniowo-emerytalnym,9352.html.

Artykuły powiązane

UFG pracuje nad nowym narzędziem do walki z oszustwami ubezpieczeniowymi

Podczas X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawiono zarys nowego projektu Ubezpieczeniowego Funduszu...

#3 Nastrój się na prawo – QuoVadisBancassurance? Część 2

1/ Po pierwsze, nie będziesz łączył roli agenta i ubezpieczającego 2/ Po drugie, nie będziesz zarabiał na ubezpi...

Samo naruszenie RODO nie uprawnia do żądania odszkodowania, musi istnieć nawet nieistotna szkoda

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 maja 2023 r. (sygn. akt C 300/21) orzekł, że aby móc doma...

    Zadaj Pytanie