bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Skarga nadzwyczajna Rzecznika Praw Pacjenta

Skarga nadzwyczajna Rzecznika Praw Pacjenta

Dodano: 2022-07-12
Publikator: Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta wniósł skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego w sprawie dotyczącej pacjentki, która ze względu na zagrożenie życia wezwała karetkę pogotowia.

Pacjentka, pomimo istniejących wskazań, nie została przewieziona do szpitala. W stanie ciężkim została pod opieką domowników. Ostatecznie trafiła do szpitala, jednak stało się to kilkanaście godzin później. Na miejscu popełniono błędy w diagnostyce. Zdaniem Rzecznika Praw Pacjenta konsekwencją zaniedbań było to, że doszło to opóźnienia w udzieleniu pacjentce świadczeń zdrowotnych, to natomiast przyczyniło się do pogorszenia jej stanu zdrowia.

W przytoczonej sprawie pacjentka postanowiła wnieść powództwo do sądu o zasądzenie na jej rzecz od szpitala zadośćuczynienia, odszkodowania i renty. Sąd powództwo oddalił. W ocenie Rzecznika, ustalenia sądu są sprzeczne z zebranymi dowodami, szczególnie z opinią biegłych. Dodatkowo sąd  nie przyznał pacjentce zadośćuczynienia z tytułu naruszenia praw pacjenta, podczas gdy postępowanie szpitala naruszyło jej prawo do świadczeń zdrowotnych. Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta, stwierdził, że wyrok jest rażąco niesprawiedliwy i wydany został z naruszeniem podstawowych kryteriów sprawiedliwości oraz standardów orzekania.

Artykuły powiązane

Ubezpieczenia w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku

W dniu 28 listopada 2023 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował biuletyn, w którym zamieszczono analizę ry...

Trzeba uważać komu wysyłany jest dokument potwierdzający przyznanie odszkodowania

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na ubezpieczyciela administracyjną karę pieniężną w wysokości 103 752...

Ubezpieczyciel jednak wypłaci odszkodowanie bliskim ofiar wypadku na A1

Tragiczny wypadek na autostradzie A1 miał miejsce 16 września 2023 r. To właśnie tego dnia kierowca jadący z p...