bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Skarga nadzwyczajna Rzecznika Praw Pacjenta

Skarga nadzwyczajna Rzecznika Praw Pacjenta

Dodano: 2022-07-12
Publikator: Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta wniósł skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego w sprawie dotyczącej pacjentki, która ze względu na zagrożenie życia wezwała karetkę pogotowia.

Pacjentka, pomimo istniejących wskazań, nie została przewieziona do szpitala. W stanie ciężkim została pod opieką domowników. Ostatecznie trafiła do szpitala, jednak stało się to kilkanaście godzin później. Na miejscu popełniono błędy w diagnostyce. Zdaniem Rzecznika Praw Pacjenta konsekwencją zaniedbań było to, że doszło to opóźnienia w udzieleniu pacjentce świadczeń zdrowotnych, to natomiast przyczyniło się do pogorszenia jej stanu zdrowia.

W przytoczonej sprawie pacjentka postanowiła wnieść powództwo do sądu o zasądzenie na jej rzecz od szpitala zadośćuczynienia, odszkodowania i renty. Sąd powództwo oddalił. W ocenie Rzecznika, ustalenia sądu są sprzeczne z zebranymi dowodami, szczególnie z opinią biegłych. Dodatkowo sąd  nie przyznał pacjentce zadośćuczynienia z tytułu naruszenia praw pacjenta, podczas gdy postępowanie szpitala naruszyło jej prawo do świadczeń zdrowotnych. Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta, stwierdził, że wyrok jest rażąco niesprawiedliwy i wydany został z naruszeniem podstawowych kryteriów sprawiedliwości oraz standardów orzekania.

Artykuły powiązane

UFG pracuje nad nowym narzędziem do walki z oszustwami ubezpieczeniowymi

Podczas X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawiono zarys nowego projektu Ubezpieczeniowego Funduszu...

#3 Nastrój się na prawo – QuoVadisBancassurance? Część 2

1/ Po pierwsze, nie będziesz łączył roli agenta i ubezpieczającego 2/ Po drugie, nie będziesz zarabiał na ubezpi...

Samo naruszenie RODO nie uprawnia do żądania odszkodowania, musi istnieć nawet nieistotna szkoda

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 maja 2023 r. (sygn. akt C 300/21) orzekł, że aby móc doma...

    Zadaj Pytanie