bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Skandia Życie zobowiązało się do obniżenia opłat likwidacyjnych

Skandia Życie zobowiązało się do obniżenia opłat likwidacyjnych

Dodano: 2016-03-30

UOKiK zakończył ostatnie z postępowań dotyczących opłat likwidacyjnych w polisach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Skandia Życie TU SA. zobowiązało się do ich obniżenia.

Skandia Życie TU SA. zobowiązało się do obniżenia opłat likwidacyjnych w umowach zawartych na podstawie 67 wzorców umownych. W związku z powyższym, koszty likwidacji polis z regularną składką nie będą wyższe niż 29 proc. wartości umowy, a z roku na rok ta kwota będzie maleć o 1 lub 2 proc. W przypadku likwidacji umów ze składką jednorazową opłata nie będzie wyższa niż 6 proc. wartości tej umowy.

Do tej pory zobowiązanie obniżenia opłaty złożyły: Allianz, Aviva, Nationale Nederlanden, MetLife, PKO Życie (d. Nordea Życie), PZU Życie, Axa, Europa, Pramerica, Sopockiego TUnŻ Ergo Hestia, UNIQA TUnŻ, TUnŻ WARTA, TUnŻ Aegon SA, Compensa TUnŻ SA, Generali Życie TU SA oraz Open Life TUnŻ SA. Jako ostatnie do tej grupy dołączyło Skandia Życie TU SA.

W ogólnym komunikacie prasowym UOKiK po raz kolejny przypomina, że „przedsiębiorcy powinni umożliwiać konsumentom bezkosztowe odstąpienie od umowy zawartej w wyniku nieuczciwej sprzedaży – bez ponoszenia opłat likwidacyjnych.”

 

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...