bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Senatorowie PiS: KNF odpowiada za skutki UFK

Senatorowie PiS: KNF odpowiada za skutki UFK

Dodano: 2016-05-02

W trakcie ostatniego – 16. posiedzenia Senatu RP, które odbywało się w dniach 28-29 kwietnia 2016 r., senatorowie PiS Grzegorz Bierecki i Arkadiusz Grabowski złożyli oświadczenie w sprawie tzw. polisolokat. Politycy chcą, aby Ministrowie Finansów i Sprawiedliwości zajęli się kwestiami poruszonymi w II Raporcie Rzecznika Finansowego „Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym”. Zdaniem Biereckiego i Grabowskiego, Komisja Nadzoru Finansowego nie zrobiła praktycznie nic, aby zahamować rozwój tego rynku i zapobiec kłopotom finansowym setek tysięcy rodzin w Polsce.

W oświadczeniu senatorów czytamy: „W okresie od października 2011 roku do chwili obecnej, gdy w Polsce nastąpił dynamiczny rozwój sprzedaży ubezpieczeń inwestycyjnych, w szczególności ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK), Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie podjęła działań adekwatnych do tego wyzwania. Uwagę KNF powinien zwrócić chociażby fakt, że sama konstrukcja tych produktów zakłada, że nie jest to w istocie produkt ubezpieczeniowy, ale produkt inwestycyjny, w którym całość ryzyka spoczywa na nabywcy tego produktu (włącznie z możliwością utraty zainwestowanych oszczędności). Warto dodać, że zakłady ubezpieczeń oferujące ubezpieczenia na życie z UFK zachęcały do lokowania środków w tych produktach, wskazując m. in. na uniknięcie obowiązku zapłaty tzw. „podatku Belki”, czyli podatku od dochodów kapitałowych. Należy podkreślić, że samo oferowanie na masową skalę produktu, który miał pozbawić budżet państwa istotnych dochodów podatkowych powinno być powodem podjęcia przez KNF działań nadzorczych.”

Parlamentarzyści są zdania, że KNF nie zareagowała odpowiednio na sygnały ostrzegawcze dobiegające ze strony pokrzywdzonych klientów i ówczesnego Rzecznika Ubezpieczonych. Politycy wytykają Komisji zaniechanie wyraźnych działań zaradczych, wykorzystywanych chociażby w krajach Europy Zachodniej. W wyniku czego wiele osób utraciło w części lub całości gromadzone w funduszach środki. Ponadto, „wytyczne nadzorcze KNF nie doprowadziły do poprawy sytuacji nabywców ubezpieczeń inwestycyjnych. Ich sytuacja uległa poprawie nie w wyniku działań prewencyjnych ze strony organu nadzoru, ale dopiero w wyniku indywidualnego dochodzenia swych praw w procesach cywilnych przed sądami powszechnymi oraz w wyniku działalności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Wydaje się nawet, że stanowisko KNF o tym, że zakłady ubezpieczeń mają prawo do stosowania opłat likwidacyjnych w wysokości 100% skutecznie blokowało interwencje w tej sprawie UOKiK.”

„Poprzez swoją bierną postawę Przewodniczący i Zastępcy Przewodniczącego KNF dopuścili do powstania istotnych szkód majątkowych po stronie tysięcy konsumentów, narażając także interes publiczny poprzez poderwanie zaufania do systemu finansowego”- podsumowują senatorowie w oświadczeniu oraz zwracają się do ministra Szałamachy i ministra Ziobro o podjęcie odpowiednich działań w tej kwestii.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...