bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Seminarium KNF

Seminarium KNF

Dodano: 2016-04-10
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego zaprasza na seminarium pt. „Dokumenty rejestracyjne wymagane dla osób wykonujących czynności agencyjne i agentów ubezpieczeniowych w świetle obowiązujących przepisów prawa”, które odbędzie się 28 kwietnia 2016 roku.

Seminarium dedykowane jest dla osób upoważnionych w zakładach ubezpieczeń za sprawy związane z  przygotowaniem kompletu dokumentów wymaganych przy rejestracji agentów ubezpieczeniowych oraz osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne poprzez system teleinformatyczny RAU On-line. W seminarium mogą wziąć udział, także pracownicy zakładów ubezpieczeń, którzy zamierzają dopiero wykonywać tego typu czynności.

Jak podaje KNF, celem seminarium jest omówienie głównych problemów związanych z kompletowaniem dokumentacji wymaganej przy rejestracji kandydatów na osoby fizyczne wykonujące czynności agencyjne i agentów ubezpieczeniowych w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Spotkanie odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2016 roku (w godz. 10:00 – 15:45) w siedzibie UKNF (ul. Jasna 12, Warszawa).

Pierwszeństwo uczestnictwa w seminarium będą miały osoby, które nie brały udziału w poprzednich seminariach o podobnej tematyce oraz osoby reprezentujące zagraniczne zakłady ubezpieczeń, które rozpoczęły działalność agencyjną na terenie Polski w 2015 i 2016 roku.

Zgłoszenia są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego, dostępnego pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/cedur/Formularze_2016/form_2016_04_28.jsp

Szczegółowy plan seminarium jest dostępny pod adresem: https://www.knf.gov.pl/Images/Program%202016_04_28_tcm75-46532.pdf

Udział w seminarium jest bezpłatny. 

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...