bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Seminarium KNF

Seminarium KNF

Dodano: 2016-04-10
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego zaprasza na seminarium pt. „Dokumenty rejestracyjne wymagane dla osób wykonujących czynności agencyjne i agentów ubezpieczeniowych w świetle obowiązujących przepisów prawa”, które odbędzie się 28 kwietnia 2016 roku.

Seminarium dedykowane jest dla osób upoważnionych w zakładach ubezpieczeń za sprawy związane z  przygotowaniem kompletu dokumentów wymaganych przy rejestracji agentów ubezpieczeniowych oraz osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne poprzez system teleinformatyczny RAU On-line. W seminarium mogą wziąć udział, także pracownicy zakładów ubezpieczeń, którzy zamierzają dopiero wykonywać tego typu czynności.

Jak podaje KNF, celem seminarium jest omówienie głównych problemów związanych z kompletowaniem dokumentacji wymaganej przy rejestracji kandydatów na osoby fizyczne wykonujące czynności agencyjne i agentów ubezpieczeniowych w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Spotkanie odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2016 roku (w godz. 10:00 – 15:45) w siedzibie UKNF (ul. Jasna 12, Warszawa).

Pierwszeństwo uczestnictwa w seminarium będą miały osoby, które nie brały udziału w poprzednich seminariach o podobnej tematyce oraz osoby reprezentujące zagraniczne zakłady ubezpieczeń, które rozpoczęły działalność agencyjną na terenie Polski w 2015 i 2016 roku.

Zgłoszenia są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego, dostępnego pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/cedur/Formularze_2016/form_2016_04_28.jsp

Szczegółowy plan seminarium jest dostępny pod adresem: https://www.knf.gov.pl/Images/Program%202016_04_28_tcm75-46532.pdf

Udział w seminarium jest bezpłatny. 

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...