bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Seminarium KNF dot. udziału w postępowaniach administracyjnych przed KNF 

Seminarium KNF dot. udziału w postępowaniach administracyjnych przed KNF 

Dodano: 2017-03-14

Komisja Nadzoru Finansowego zaprasza na seminarium pt. „Podmioty nadzorowane jako strony postępowań administracyjnych przed KNF”. Odbędzie się ono w dniu 7 kwietnia 2017 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UOKiK.

Seminarium przeznaczone jest dla pracowników podmiotów nadzorowanych przez KNF, którzy w pracy zawodowej stykają się z problematyką postępowań administracyjnych prowadzonych przez KNF w różnym zakresie, np. wydania zezwolenia, zgody, czy też wymierzania kary pieniężnej. W seminarium mogą wziąć udział także przedstawiciele kancelarii prawnych obsługujących podmioty nadzorowane. Celem seminarium jest przekazanie wiedzy na temat praw i obowiązków strony postępowania administracyjnego prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Podczas seminarium zostaną omówione najistotniejsze instytucje postępowania administracyjnego prowadzonego przed Komisją Nadzoru Finansowego. Nie zabraknie też praktycznych przykładów zaczerpniętych z praktyki działania organu nadzoru. Zaplanowany jest czynny udział uczestników seminarium w rozwiązywaniu przedstawianych problemów, włącznie z koniecznością wyrażania ustnych opinii i stanowisk.

Dużo miejsca zostanie poświęcone poszczególnym instytucjom procesowym wykorzystywanym przez Komisję Nadzoru Finansowego w prowadzonych postępowaniach administracyjnych. W trakcie seminarium scharakteryzowana zostanie pozycja podmiotów nadzorowanych jako stron postępowań administracyjnych prowadzonych przez KNF. Ukazane zostaną i opisane poszczególne prawa i obowiązki przynależne podmiotom nadzorowanym w toku prowadzonego postępowania. W razie potrzeby jest możliwość dodatkowego omówienia i wyjaśnienia lub konsultacji konkretnego przypadku wynikającego z praktyki uczestników seminarium.

Spotkanie odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2017 r. (w godz. 10:00 – 16:00) w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UOKiK przy Placu Powstańców Warszawy 1. Zgłoszenia są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane najpóźniej do dnia 5 kwietnia 2017 r. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Więcej informacji: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/cedur/Seminaria_2017/sem_2017_04_07.html

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...