bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Sektor ubezpieczeń a inflacja

Sektor ubezpieczeń a inflacja

Dodano: 2022-03-14
Publikator: informacja prasowa

Według danych GUS inflacja w styczniu br. wyniosła 9,2 proc. Obecnie mamy do czynienia z najwyższym wzrostem cen od 22 lat. Jednak rosnąca inflacja nie dotyczy każdego sektora, bowiem w ubezpieczeniach zauważamy nieco odmienną tendencję.

Ubezpieczenie OC

Z badań Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Smar wynika, iż w styczniu br. za nowy samochód Polacy płacili średnio o 14 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Natomiast wartość używanego pojazdu sprowadzonego z zagranicy wzrosła w tym samym czasie o 4 proc. Co interesujące, szalejąca inflacja oraz wzrastające ceny samochodów nie wpłynęły znacząco na ceny ubezpieczeń komunikacyjnych, zwłaszcza ubezpieczenia OC. W styczniu 2022 r. za OC zapłaciliśmy bowiem średnio o 6 proc. niż w roku ubiegłym.

Ubezpieczenie OC i AC

Nieco odmiennie prezentuje się sytuacja łączenia ubezpieczenia OC z dobrowolnym ubezpieczeniem AC. Średnia wartość łącznej składki wzrosła w tym obszarze o 4,8 proc. w porównaniu ze styczniem ubiegłego roku. Jednakże ten przyrost pozostaje wciąż wyraźnie poniżej uśrednionej stopy inflacji. Natomiast średnia wartość składki za samą polisę AC wzrosła o 7.1 proc. w skali całego kraju.

Ubezpieczenia majątkowe

Z kolei sytuacja w ubezpieczeniach majątkowych przedstawia się odmiennie od tej, którą obserwujemy w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Według danych PKO BP z trzeciego kwartału 2021 r., ceny mieszkań z rynku pierwotnego w największych polskich miastach wzrosły od ok. 11 proc. do ok. 14 proc. w porównaniu z okresem zeszłorocznym. Zmieniała się także wartość mieszkań sprzedawanych z drugiej ręki – osiągając ok. 10-12 proc. wzrostu. Wraz z przyrostem cen wzrosła również średnia składka dla polisy mieszkaniowej. Wzrost ten w styczniu 2022 r. w stosunku do styczna 2021 r. wyniósł 9,1 proc – niemal tyle, co uśredniona inflacja. Same zatem polisy nie drożeją, a idą w parze wraz ze wzrostem wartości ubezpieczanych aktywów.

Dokonując analizy dostępnych danych można stwierdzić, że segment ubezpieczeń indywidualnych skutecznie opiera się inflacji. Dynamika przyrostu cen jest bowiem niższa niż w pozostałych branżach.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...