bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
Sektor finansowy najlepiej radzi sobie z cyfryzacją

Sektor finansowy najlepiej radzi sobie z cyfryzacją

Dodano: 2016-05-23

Microsoft i EY zrealizowało badania wśród dużych przedsiębiorstw oraz instytucji administracji publicznej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w organizacjach. Z raportu „Security Trends. Bezpieczeństwo w cyfrowej erze” wynika, że jedynie 36 proc. badanych instytucji wdrożyło w swoich organizacjach zasady polityki bezpieczeństwa stworzone przez zespoły ds. bieżącej działalności biznesowej lub wykonawczej w instytucjach publicznych. Z drugiej strony, uzyskane w badaniu dane wskazują na trend zwiększania się świadomości w zakresie cyberzagrożeń i skutecznej obrony przed nimi. Także kierownicy i pracownicy, którzy wzięli udział w badaniu podkreślali, że zwiększenie wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa jest najlepszym sposobem do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w organizacjach.

„Mówiąc o cyfrowym bezpieczeństwie musimy pamiętać o jego dwóch aspektach. Z jednej strony mamy bezpieczeństwo klienta – osoby fizycznej czy prawnej, z drugiej mamy bezpieczeństwo instytucji, która przetwarza duże zbiory danych i nie może podlegać atakom. Należy więc odpowiednio zabezpieczyć jej klientów, a tego nie uda się zrobić jednym rozwiązaniem. Dodatkowo, bardzo ważna jest świadomość potencjalnych zagrożeń.” – mówi Paweł Jakubik, dyrektor działu usług i konsultingu, członek zarządu polskiego oddziału Microsoft. „Zabezpieczenie instytucji jako takiej też jest dużym wyzwaniem, ponieważ często mamy do czynienia z funkcjonowaniem wielu systemów informatycznych równocześnie. Dostawcy rozwiązań muszą mieć także na uwadze oba wspomniane wymiary bezpieczeństwa – klienta, jak i organizację” – dodaje.

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...