bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Sejm przegłosował ustawę o przymusowej restrukturyzacji

Sejm przegłosował ustawę o przymusowej restrukturyzacji

Dodano: 2016-05-23

W piątek (20.05.2016 r.) w Sejmie została przegłosowana ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Projekt nowego aktu został przygotowany przez rząd. Zakłada on m. in. rozszerzenie kompetencji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Komisji Nadzoru Finansowego w związku z prowadzeniem przymusowej restrukturyzacji.

Ustawa wprowadza do polskiego ustawodawstwa przepisy zawarte w dyrektywie 2014/59/UE z 15 maja 2014 r. ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (BRRD) oraz dyrektywie 2014/49/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (DGSD). 

Wprowadzone przepisy wymuszają na państwach członkowskich wprowadzenie systemu ograniczającego możliwość angażowania pieniędzy podatników na rzecz ratowania sektora bankowego tak, aby w pierwszej kolejności były przekazywane na ten cel środki wierzycieli i akcjonariuszy banków.

Dyrektywa DGSD przewiduje wzmocnienie stabilności systemu bankowego w oparciu o zwiększenie ochrony deponentów, np. poprzez wyeliminowanie różnic w przepisach państw członkowskich w tej kwestii.  

Pliki do pobrania

dyrektywa_parlamentu_europejskiego_i_rady_2014_49_ue.pdf
dyrektywa_parlamentu_europejskiego_i_rady_2014_59_ue.pdf

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...