bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Sejm przegłosował klauzulę obejścia prawa podatkowego

Sejm przegłosował klauzulę obejścia prawa podatkowego

Dodano: 2016-05-17

W piątek (13.05.2016 r.) posłowie uchwalili nowelizację Ordynacji podatkowej. W zmienionej Ordynacji pojawił się zapis mający na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania, tzw. klauzula obejścia prawa podatkowego. Zdaniem polityków, zmienione przepisy zniechęcą podatników do niepłacenia podatków, a także umożliwią walkę z „agresywną optymalizacją podatkową”.

Klauzula umożliwi fiskusowi uznanie, że dana czynność została wykonana tylko i wyłącznie w celu obniżenia podatku. Do takich czynności zaliczają się sztuczne i niemające uzasadnienia gospodarczego czynności, poprzez które przedsiębiorcy albo osoby fizyczne chcą ominąć przepisy podatkowe lub osiągnąć pewne korzyści finansowe.

Organy skarbowe będą mogły interweniować, gdy korzyść dla podatnika z nieuczciwych i kwestionowanych transakcji będzie wynosić łącznie więcej niż 100 tys. zł ze wszystkich podejrzanych transakcji dokonanych w przeciągu roku.

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać tzw. opinie zabezpieczające, wydawane przez ministra finansów. Mają one stanowić gwarancję, że określone czynności podatnika nie będą traktowane jako działania mające na celu unikanie opodatkowania.

Zmienione przepisy ustanawiają powołanie Rady ds. Unikania Opodatkowania. Do jej kompetencji będzie należeć wydawanie opinii w sprawach spornych dotyczących podejrzenia czynności mających na celu uniknięcie opodatkowania. Członków Rady powoła minister finansów spośród różnych instytucji.

Klauzulą będą objęte wszystkie korzyści podatkowe uzyskane po wejściu w życie niniejszej ustawy. Szczególnie ten zapis nowelizacji został mocno skrytykowany przez Radę Podatkową Konfederacji Lewiatan. Ich zdaniem, klauzula ta pozwoli działać wstecz.

Wprowadzono też obowiązek składania przez podatników od 1 stycznia 2017 r. jednolitego pliku kontrolnego w zakresie ewidencji VAT, uzupełnionego o NIP kontrahentów. Z kolei od 1 stycznia 2018 r. wprowadzony będzie obowiązek przesyłania co miesiąc elektronicznej informacji o prowadzonej ewidencji VAT przez wszystkie podmioty VAT-owskie. 

W trakcie piątkowego czytania kluby opozycyjne zgłosiły kilka poprawek do projektu nowelizacji. Domagano się m. in. obniżenia wysokości płatności za wydanie opinii zabezpieczającej z kwoty 20 tys. zł do 5 tys. zł, uzupełnienia Rady ds. Unikania Opodatkowania o osoby z wykształceniem prawniczym oraz umożliwienie wstrzymania wykonania decyzji podatkowej na wniosek podatnika. Pojawił się również wniosek o przełożenie terminu wejścia w życie zmienionych przepisów na dzień 1 stycznia 2017 r. Wszystkie poprawki zostały odrzucone w głosowaniu. Obecnie ustawa będzie rozpatrywana przez Senat. Co do zasady zacznie ona obowiązywać po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Zdaniem wiceministra finansów, Mariana Banaś nowelizacja jest krokiem w kierunku integracji polskiej gospodarki ze gospodarką światową, która wymusza uregulowanie krajowego systemu podatkowego pełnego różnego rodzaju patologii. – Sektor konsultingowy w ostatnich latach jest bardzo aktywny w kreowaniu i wdrażaniu schematów zmierzających do unikania opodatkowania – mówił. Tymczasem Polska, jak dodał, jest jednym z nielicznych krajów bez klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania. 

Polski rząd był już kilka razy upominany za brak wyraźnych propozycji w kwestii rozwiązania problemu ze ściągalnością podatków. Braki były wytykane m. in. przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Komisję Europejską, czy NIK.

Podobny projekt ustawy został opracowany przez rząd Ewy Kopacz. Przygotował go resort finansów kierowany przez ówczesnego ministra finansów Mateusza Szczurka. Jednak nie zdecydowano się na przedstawienie projektu pod obrady sejmu.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...