bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Santander Bank Polska w kwestii ESG

Santander Bank Polska w kwestii ESG

Dodano: 2022-09-08
Publikator: informacja prasowa

Santander Bank Polska podsumował w postaci raportu swoją działalność w obszarze ESG. Tym samym wyszczególniono działalności organizacji w różnych obszarach, tj. środowiskowym (Environmental), społecznym (Social) i zarządczym (Governance). Po raz pierwszy w raporcie uwzględniono kwestie klimatyczne – raport klimatyczny opracowano według kryteriów TCFD w ramach części środowiskowej. Wskazuje to na świadome podejście banku do przyszłych wyzwań.

Perspektywa przyszłości

Zmiany klimatu to nie tylko konsekwencje dla ekosystemu, ale i te gospodarcze. W najbliższym czasie kluczowe powinno być wdrożenie założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Ma on pozwolić na osiągnięcie neutralności klimatycznej w Europie do 2050 r. Wymaga to jednak rozwoju nowych produktów oraz edukacji klientów, w czym banki mogą odegrać kluczową rolę.

Przywołany raport TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) przedstawia m.in. rozkład odpowiedzialności klimatycznej pomiędzy strukturą korporacyjną banku, założeniami strategii dotyczącej zmian klimatycznych oraz analizę ryzyk i szans związanych z tymi zmianami. Ta ostatnia została przygotowana w dwóch scenariuszach – „optymistycznym”, gdzie wzrost temperatur nie przekraczy 2°C dzięki realizacji założeń porozumienia paryskiego i „pesymistycznym”, zakładającym wzrost temperatur o 4°C. Ryzyka podzielono na fizyczne i transformacyjne, w ramach 19 sektorów znajdujących się w portfelu banku oraz wg perspektywy czasowej: krótkiej (2025), średniej (2030) oraz długiej (2050). Podobnie przedstawiono szanse klimatyczne. Tak kompleksowa analiza ma pozwolić „dostosowywać sposób zarządzania ryzykami klimatycznymi do aktualnych polityk i regulacji prawnych oraz podejmować skuteczne działania”.

Międzynarodowe standardy w raportach Santander

Coroczny raport dla klientów, inwestorów oraz innych interesariuszy jest oparty na dialogu z interesariuszami oraz międzynarodowych kryteriach. Ma to znaczenie dla wiarygodności instytucji, w tym banków, z perspektywy inwestorów, UE i innych regulatorów. Tego typu dane służą do opracowania ratingów i ocen pozafinansowych przedsiębiorstw, organizacji i całych państw.

Cały raport podlega ocenie niezależnego audytora. 

Artykuły powiązane

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...

Nazwa „odszkodowanie” nie wystarczy do zwolnienia z PIT

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 26 marca 2024 r. (sygn. akt...

Przewodnik „Ubezpieczenia w transporcie, czyli dlaczego nie warto ryzykować?”

Przewodnik po ubezpieczeniach w transporcie jest już dostępny! Pobierz go już teraz! 👉🏻 POBIERAM...