bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Samozatrudnieni i zleceniobiorcy stworzą w firmie związki zawodowe

Samozatrudnieni i zleceniobiorcy stworzą w firmie związki zawodowe

Dodano: 2016-08-12

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o związkach zawodowych. Rząd przedstawił nową wersję projektu ustawy przewidującą szereg zmian w funkcjonowaniu organizacji związkowych. Uwagę zwraca w szczególności rozłożenie związkowego parasola ochronnego również nad nie-pracownikami poprzez umożliwienie im tworzenia i wstępowania do związków.

Nowelizacja, realizując wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r., rozszerza krąg osób uprawnionych do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Takie prawo przysługiwać ma również osobom wykonującym pracę zarobkową. Oznacza to zatem otwarcie drogi do funkcjonowania związków zawodowych zleceniobiorców czy samozatrudnionych.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...