bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Samodzielna wycena szkód przez klientów ERGO Hestii

Samodzielna wycena szkód przez klientów ERGO Hestii

Dodano: 2022-05-02
Publikator: informacja prasowa

ERGO Hestia udostępniła klientom wykorzystujące sztuczną inteligencję narzędzie przeznaczone do samodzielnej wyceny szkód komunikacyjnych.

W trakcie zgłaszania szkody następuje analiza dokumentacji zdjęciowej oraz weryfikacja uszkodzenie pojazdu. Ułatwia i przyspiesza to proces przyznawania odszkodowania.

Jak skorzystać z narzędzia? Zaraz po zgłoszeniu szkody klient dostaje indywidualny link do aplikacji. W dalszej kolejności poszkodowany przesyła zdjęcia uszkodzonego pojazdu. Na podstawie numeru VIN jest on identyfikowany przez technologię, po czym obliczana jest proponowana kwota odszkodowania. Określany jest rozmiar, rodzaj, lokalizacja i kwalifikacja uszkodzeń. Tak obliczona propozycja odszkodowania przedstawiana jest klientowi.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...