bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Sądy nie mogą orzekać zadośćuczynienia w oparciu o kryterium stopy życiowej poszkodowanego

Sądy nie mogą orzekać zadośćuczynienia w oparciu o kryterium stopy życiowej poszkodowanego

Dodano: 2016-03-29
Publikator: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w wyroku z 28 stycznia 2016 r. (sygn. akt I ACa 476/15) orzekł, że, ustalając wysokość zadośćuczynienia dla dziadków za śmierć wnuczki, nie można kierować się kryterium ich stopy życiowej i realiów w miejscu zamieszkania.

Rozpatrywana sprawa dotyczyła dziadków, którzy domagali się uzyskania 60 tys. zł zadośćuczynienia tytułem doznanych cierpień po tragicznej śmierci jedynej wnuczki. 17 –letnia dziewczyna zginęła 9 lat temu. Dziadkowie podkreślali, że posiadali bardzo dobre relację z wnuczką , byli dumni z jej osiągnięć i planów podjęcia studiów w przyszłości. Natomiast po jej śmierci w rodzinie zapanowała atmosfera przygnębienia, rozpaczy, depresji. Babcia pomimo tylu lat od tragedii nie potrafi pogodzić się ze stratą. Oboje dziadków dostrzega u siebie symptomy depresyjne i korzysta z pomocy specjalisty. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania. Twierdził, że nie ponosi odpowiedzialności za niemajątkowe skutki wypadku. Ponadto, tragiczny wypadek miał miejsce przed datą 3 sierpnia 2008 r., tj. datą wejścia w życie art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym Sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Sąd I instancji w uzasadnieniu wyroku odwołał się do orzecznictwa Sądu Najwyższego, który stwierdził, że więź emocjonalna łącząca bliskie osoby jest dobrem osobistym, podlegającym ochronie zgodnie z art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego. Z tego względu zadośćuczynienie może zostać przyznane na podstawie tych przepisów. W opinii Sądu z powodu śmierci dziewczyny dziadkowie doznali cierpień emocjonalnych, fizycznych. Sąd zasądził kwotę 20 tys. zł rekompensaty dla każdego z powodów. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że zasądzona kwota jest adekwatna do aktualnej sytuacji życiowej i mieszkaniowej.

Powodowie wnieśli apelację od wyroku. W opinii ich pełnomocnika wyrok nie zawierał wytycznych Sądu Najwyższego, zgodnie z którymi o wielkości odszkodowania decyduje głównie rozmiar doznanych krzywd. Sąd Apelacyjny przyjął reprezentowane stanowisko powodów. Sąd przypomniał, że bardzo trudno jest wycenić krzywdy doznane z powodu śmierci bliskiej osoby, niemniej jednak każdy taki przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie i w oparciu o obiektywne kryteria, a nie na podstawie odczuć pokrzywdzonych osób. Sądy przy rozpatrywaniu tego typu spraw powinny wziąć pod uwagę elementy takie jak szok psychiczny i moralne cierpienia z powodu śmierci bliskiej osoby, poczucie osamotnienia i pustki po stracie, rodzaj i intensywność więzi łączącej pokrzywdzonego ze zmarłym, rola, jaką pełniła w rodzinie osoba zmarła, zaburzenia pojawiające się u osób osieroconych i ich zdolności do odnalezienia się w nowej rzeczywistości i akceptacji jej, a także wiek pokrzywdzonego. Sąd wskazał, że wyrok Sądu I instancji oparty m. in. na kryterium stopy życiowej powodów i realiów panujących w ich miejscu zamieszkania nie jest zgodny z powszechnym orzecznictwem sadów w tego typu sprawach. W opinii SA zasądzania kwot odszkodowań według miejsca zamieszkania poszkodowanego mogłoby doprowadzić do pogłębienia się dysproporcji w społeczeństwie polskim oraz wykształcenia się przekonania o nierówności obywateli wobec prawa i niesprawiedliwych wyroków.

– Nie oznacza to, że przy priorytetowym traktowaniu funkcji kompensacyjnej, jaką ma pełnić zadośćuczynienie, aktualność stracił zupełnie pogląd wskazujący na obowiązek baczenia, aby zasądzone zadośćuczynienie pozostawało w rozsądnych granicach, odpowiadających aktualnej stopie życiowej społeczeństwa polskiego, jako takiego – wyjaśnił Sąd Apelacyjny.

W ostateczni zadośćuczynienie zostało podwojone do kwoty 40 tys. zł dla każdego powoda jako sumy adekwatnej do ww. kryteriów. Wyrok jest prawomocny.

Pliki do pobrania

orzeczenie_i_aca_476_15.pdf

Artykuły powiązane

Ryzyko rynkowe głównym problemem dla ubezpieczycieli w 2024 r.

W dniu 5 lutego 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował...

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...