bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Sąd orzekł, że cała umowa na „polisolokaty” jest nieważna

Sąd orzekł, że cała umowa na „polisolokaty” jest nieważna

Dodano: 2015-08-18
Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, że nie tylko opłata likwidacyjna w produktach finansowych, które łączą instrumenty finansowe z ubezpieczeniem, jest niedozwolona. Zakwestionował całą treść umowy i uznał za nieważną.
 
Klient wykupił polisę ubezpieczenia grupowego z funduszem strukturyzowanym. Ubezpieczenie gwarantowało wypłatę zainwestowanego kapitału po 15 latach. W przypadku wcześniejszego zerwania przewidywało wysoką opłatę likwidacyjną. Zyski i straty finansowe na tym produkcie zależały od wskaźników indeksu, do których klienci nie mieli dostępu. Sąd rozpatrując tę sprawę orzekł, że umowa określała świadczenie, do spełnienia którego zobowiązał się ubezpieczony, natomiast świadczenie ubezpieczyciela w tych umowach nie zostało określone. Nieznany był sposób jego wyliczenia a jego wysokość zależała od arbitralnych decyzji ubezpieczyciela, na które ubezpieczony nie miał wpływu.

Pliki do pobrania

sad_orzekl_ze_cala_umowa_na_polisolokaty_jest_niewazna_pcz.pdf

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...