bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Sąd oddalił apelację mBanku w sprawie umów kredytu we CHF

Sąd oddalił apelację mBanku w sprawie umów kredytu we CHF

Dodano: 2016-10-18

Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z dnia 17 października 2016 r. oddalił apelację mBanku w sprawie 20 powodów – posiadaczy kredytów indeksowanych we frankach szwajcarskich, których wysokość oprocentowania była ustalana na podstawie parametrów finansowych. Sprawa dotyczyła tzw. umów kredytu starego portfela.

W rozpoznawanej sprawie 20 klientów, którzy w 2013 r. wzięli w pozwanej instytucji kredyt we frankach szwajcarskich, wytoczyło powództwo temu bankowi. Zaskarżyli klauzule, które w ich opinii nieprecyzyjnie określały warunki zmiany oprocentowania kredytu.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi orzekł, że sporna klauzula nie ma charakteru niedozwolonego. W uzasadnieniu wyroku wskazał m. in., że w toku postępowania konsumenci nie wykazali, że ponieśli szkodę wskutek zmian wysokości oprocentowania.

W tej sprawie powodowie zwrócili się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wydanie istotnego poglądu w sprawie. Ten podniósł, że sporne klauzule są abuzywne i nie powinny wiązać klientów. Z drugiej strony zauważył, że niemożliwe jest wykonanie kontraktu bez spornych porozumień, a zatem uznania w danym momencie umowy kredytu za niewiążącą strony i powrót do stanu sprzed 2013 r., tj. jednorazową spłatą zobowiązania przez powodów. Ponadto, w przeciwieństwie do stanowiska SR, Urząd stwierdził również, że dla uznania klauzuli za niedozwoloną nie ma znaczenia, czy konsumenci ponieśli dotychczas szkodę.

Rzecznik prasowy mBanku Krzysztof Olszewski, komentując wczorajszy wyrok, wskazywał przede wszystkim, że dotyczy on jedynie tych 20 zaskarżonych umów kredytu. „Niekorzystny wyrok w tej sprawie nie przesądza zatem w sposób definitywny o racjach kredytobiorców i banku w szerszym spektrum” – podał bank.

„Zwracamy uwagę na fakt, że w innych postępowaniach, co do tych samych lub bardzo podobnie sformułowanych roszczeń, stanowisko sądów było odmienne, zaś sprawy kończyły się wygraną banku. Takie decyzje podjął m.in. ten sam Sąd Okręgowy w Łodzi (sprawy: III Ca 1706/15, III Ca 967/15, III Ca 1046/15), oddalając analogiczne powództwa kredytobiorców. Wiele zatem zależy od okoliczności konkretnej sprawy” – podał w stanowisku banku rzecznik prasowy Krzysztof Olszewski.

Na tej podstawie bank uważa, że z korzystnego dla kredytobiorców wyroku nie można wyciągnąć wniosku, że stanowisko kredytobiorców tzw. „starego portfela” w sporze z mBankiem jest z założenia zasadne – podkreślono w komunikacie.

Źródło: ISBnews

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...