bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Sąd Najwyższy: zakład ubezpieczeń odpowiada za szkodę wyrządzoną przez agenta umyślnie

Sąd Najwyższy: zakład ubezpieczeń odpowiada za szkodę wyrządzoną przez agenta umyślnie

Dodano: 2016-02-29
Publikator: Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 lutego 2016 r. (sygn. akt I CSK 85/15) orzekł, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną klientowi przez agenta umyślnie.

Wydane orzeczenie to kolejny wyrok Sądu Najwyższego w sprawach będących następstwem przestępczej działalności agentki pozwanego ubezpieczyciela, która wprowadzając w błąd jego klientów, doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia pieniędzmi przez kilkadziesiąt osób, w tym przez powódkę.

W dotychczasowych postępowaniach z powództwa poszkodowanych klientów ubezpieczyciela, pozwany zakład ubezpieczeń podnosił w skargach kasacyjnych zarzut naruszenia przez sądy obu instancji art. 11 ust. 1 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym wskazując, że szkoda nie została wyrządzona przez agenta w związku z wykonywaniem powierzonych mu przez ubezpieczyciela czynności agencyjnych, a jedynie przy okazji ich wykonywania. W ocenie ubezpieczyciela, szkoda wyrządzona w ten sposób przez agenta nie skutkuje odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń na mocy art. 11 ust. 1 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...