bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Sąd Najwyższy: zakład ubezpieczeń odpowiada za szkodę wyrządzoną przez agenta umyślnie

Sąd Najwyższy: zakład ubezpieczeń odpowiada za szkodę wyrządzoną przez agenta umyślnie

Dodano: 2016-02-29
Publikator: Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 lutego 2016 r. (sygn. akt I CSK 85/15) orzekł, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną klientowi przez agenta umyślnie.

Wydane orzeczenie to kolejny wyrok Sądu Najwyższego w sprawach będących następstwem przestępczej działalności agentki pozwanego ubezpieczyciela, która wprowadzając w błąd jego klientów, doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia pieniędzmi przez kilkadziesiąt osób, w tym przez powódkę.

W dotychczasowych postępowaniach z powództwa poszkodowanych klientów ubezpieczyciela, pozwany zakład ubezpieczeń podnosił w skargach kasacyjnych zarzut naruszenia przez sądy obu instancji art. 11 ust. 1 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym wskazując, że szkoda nie została wyrządzona przez agenta w związku z wykonywaniem powierzonych mu przez ubezpieczyciela czynności agencyjnych, a jedynie przy okazji ich wykonywania. W ocenie ubezpieczyciela, szkoda wyrządzona w ten sposób przez agenta nie skutkuje odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń na mocy art. 11 ust. 1 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Artykuły powiązane

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...

Poradnik Rzecznika Finansowego, czyli kredyt konsumencki nie tylko na Gwiazdkę

Okres świąteczny, który już za nami, nierozłącznie wiąże się ze zwiększonymi wydatkami. Tegoroczne Święta Bożego Narodze...