bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
​Sąd Najwyższy wypowiedział się w sprawie przerwania biegu przedawnienia zawezwaniem do próby ugodowej

​Sąd Najwyższy wypowiedział się w sprawie przerwania biegu przedawnienia zawezwaniem do próby ugodowej

Dodano: 2021-07-22
Publikator: Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 czerwca 2021 r. ​(sygn. akt II CSKP 104/21) orzekł, że każde zawezwanie do próby ugodowej powoduje przerwanie biegu przedawnienia.

Sąd Najwyższy rozpoznawał skargę kasacyjną na wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 kwietnia 2019 r. (sygn. akt I ACa 229/18). SN zbadał wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenie przez sąd II instancji.

W uzasadnieniu wyroku SN wskazał, że pojęcie czynności jako „przedsięwziętej bezpośrednio w celu dochodzenia roszczenia” ma charakter generalny i odnosi się do wszystkich „czynności przed sądem” należących do tej samej kategorii. Przedsięwzięcie czynności „bezpośrednio w celu dochodzenia” nie podlega indywidualnej kontroli zmierzającej do ustalenia, czy w danym przypadku celem powoda (wnioskodawcy w postępowaniu nieprocesowym) było konkretnie dochodzenie roszczenia, czy realizacja innych planów lub interesów. 

Sąd stwierdził, że skutek przerwania biegu przedawnienia następuje z mocy prawa, jako skutek dokonania określonej czynności procesowej. Dla jego wywołania istotne pozostaje jedynie to, czy wniosek o zawezwanie do próby ugodowej został wniesiony skutecznie, to znaczy, że nie nastąpił zwrot wniosku, jego odrzucenie lub umorzenie postępowania pojednawczego.

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...