bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
​Sąd Najwyższy wypowiedział się w sprawie przerwania biegu przedawnienia zawezwaniem do próby ugodowej

​Sąd Najwyższy wypowiedział się w sprawie przerwania biegu przedawnienia zawezwaniem do próby ugodowej

Dodano: 2021-07-22
Publikator: Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 czerwca 2021 r. ​(sygn. akt II CSKP 104/21) orzekł, że każde zawezwanie do próby ugodowej powoduje przerwanie biegu przedawnienia.

Sąd Najwyższy rozpoznawał skargę kasacyjną na wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 kwietnia 2019 r. (sygn. akt I ACa 229/18). SN zbadał wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenie przez sąd II instancji.

W uzasadnieniu wyroku SN wskazał, że pojęcie czynności jako „przedsięwziętej bezpośrednio w celu dochodzenia roszczenia” ma charakter generalny i odnosi się do wszystkich „czynności przed sądem” należących do tej samej kategorii. Przedsięwzięcie czynności „bezpośrednio w celu dochodzenia” nie podlega indywidualnej kontroli zmierzającej do ustalenia, czy w danym przypadku celem powoda (wnioskodawcy w postępowaniu nieprocesowym) było konkretnie dochodzenie roszczenia, czy realizacja innych planów lub interesów. 

Sąd stwierdził, że skutek przerwania biegu przedawnienia następuje z mocy prawa, jako skutek dokonania określonej czynności procesowej. Dla jego wywołania istotne pozostaje jedynie to, czy wniosek o zawezwanie do próby ugodowej został wniesiony skutecznie, to znaczy, że nie nastąpił zwrot wniosku, jego odrzucenie lub umorzenie postępowania pojednawczego.

Artykuły powiązane

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...

Można żądać odszkodowania za sąsiedztwo lotniska – uchwała SN

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 kwietnia 2024 r. (sygn. akt CZP 56/23) uznał, że właściciel może żądać odszkodowania z...