bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
SA: zadośćuczynienie ustalane na podstawie natężenia cierpień i trwałego uszczerbku na zdrowiu

SA: zadośćuczynienie ustalane na podstawie natężenia cierpień i trwałego uszczerbku na zdrowiu

Dodano: 2017-07-11
Publikator: Sąd Apelacyjny w Katowicach

Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 9 maja 2017 r. (sygn. akt I ACa 1160/16) orzekał, że wysokość zadośćuczynienia za szkody spowodowane wypadkiem należy ustalić na podstawie natężenia cierpień fizycznych i psychicznych oraz rozmiaru trwałego uszczerbku na zdrowiu.

W rozpoznawanej sprawie powód wniósł o zasądzenie od towarzystwa ubezpieczeń na jego rzecz kwoty 76 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami. Mężczyzna uległ wypadkowi komunikacyjnemu, wskutek którego doznał obrażeń oraz cierpień fizycznych i psychicznych. Ubezpieczyciel wypłacił powodowi kwotę 13 tys. zł.

Mężczyzna jadąc rowerem, został potrącony przez kierowcę samochodu, ubezpieczonego od odpowiedzialności cywilnej w pozwanym towarzystwie ubezpieczeń. W wyniku wypadku u poszkodowanego rozpoznano m.in. złamanie kręgosłupa. Stwierdzono również u niego zaburzenia stresowe pourazowe. Powód doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Po wyjściu ze szpitala powód miał problemy ze wstawaniem i poruszaniem się. Był on rehabilitowany. Przez cały czas pozostawał pod obserwacją lekarską, a z uwagi na nieustanny ból przyjmował leki uspokajające i przeciwbólowe. Regularnie również odwiedzał psychologa. Nie był w stanie wykonywać prostych czynności domowych i jeździć na rowerze. Stał się bardzo nerwowy, co odbijało się na jego relacjach z najbliższymi. Powód został zaliczony do osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Sąd Okręgowy w Katowicach zasądził od ubezpieczyciela żądaną kwotę w wysokości 76 tys. zł. Towarzystwo ubezpieczeń zaskarżyło wyrok uzasadniając, że wypłacona powodowi kwota 13 tys. zł zaspokoiła już jego roszczenie w całości.

Sąd Apelacyjny wskazał, że ubezpieczyciel słusznie zarzucił rażące wygórowanie ostatecznie przyznanego powodowi zadośćuczynienia. Zdaniem SA ani natężenie cierpień fizycznych i psychicznych, ani rozmiar trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku nie usprawiedliwiały zadośćuczynienia w łącznej kwocie 89 tys. zł. Przy uwzględnieniu rozmiaru krzywdy powoda oraz kryteriów, jakimi należy się przy określaniu wysokości zadośćuczynienia kierować, za sumę odpowiednią SA uznał łącznie kwotę 60 tys. zł. Skoro ubezpieczyciel wypłacił powodowi 13 tys. zł, Sąd Apelacyjny zasądził od niego jedynie 47 tys. zł.

Pliki do pobrania

orzeczenie_i_aca_1160_16.pdf

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...