bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Rzecznik generalny TSUE: usługi świadczone przez grupy zakładów ubezpieczeń nie są objęte zwolnieniem z VAT

Rzecznik generalny TSUE: usługi świadczone przez grupy zakładów ubezpieczeń nie są objęte zwolnieniem z VAT

Dodano: 2017-03-08
Publikator: Trybunał Sprawiedliwości UE

Rzecznik generalna Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Juliane Kokott, w opinii przedstawionej w dniu 1 marca 2017 r. w sprawie C-605/15, Minister Finansów przeciwko Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie stwierdziła, że grupy zakładów ubezpieczeń nie są objęte zakresem stosowania art. 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy VAT, zgodnie z którym państwa członkowskie zwalniają z podatku następujące transakcje: „usługi świadczone przez niezależne grupy osób, których działalność jest zwolniona z VAT lub w związku z którą nie są one uznawane za podatników, w celach świadczenia swoim członkom usług bezpośrednio niezbędnych do wykonywania tej działalności, gdy grupy te ograniczają się do żądania od swoich członków całkowitego zwrotu przypadającej im części we wspólnie poniesionych wydatkach, pod warunkiem że zwolnienie to nie spowoduje zakłóceń konkurencji”.

W rozpoznawanej sprawie Grupa rozważa utworzenie szeregu centrów usług wspólnych w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej, jak i wykonywanie tej działalności w formie europejskiego ugrupowania interesów gospodarczych (EUIG). Członkami EUIG mają być wyłącznie spółki z Grupy prowadzące działalność gospodarczą z zakresu ubezpieczeń, w tym m.in. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Spółka ta zwróciła się do Ministra Finansów o udzielenie interpretacji, czy opisana działalność EUIG jest zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT. Ten uznał, że takie zwolnienie nie przysługuje, gdyż nie zostaje spełniona przesłanka, dotycząca braku naruszenia warunków konkurencji. Sprawa trafiła do sądu.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...