bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Rzecznik Finansowy wydał istotny pogląd w sprawie Nabitych w mBank

Rzecznik Finansowy wydał istotny pogląd w sprawie Nabitych w mBank

Dodano: 2016-05-23
Publikator: Rzecznik Finansowy

W dniu 20 maja 2016 r. Rzecznik Finansowy po raz kolejny skorzystał z uprawnienia wydania istotnego poglądu w sprawie o naruszenie interesów konsumentów. Tym razem RF wydał istotny pogląd w sprawie grupy kredytobiorców przeciwko mBankowi. RF stwierdził, że sporna klauzula dotycząca sposobu ustalania wysokości oprocentowania o treści: „Zmiana wysokości oprocentowania kredytu może nastąpić w przypadku zmiany stopy referencyjnej określonej dla danej waluty oraz zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej), którego waluta jest podstawą waloryzacji” spełnia przesłanki abuzywności.

Grupa konsumentów zrzeszona w grupie „Nabici w mBank” została objęta niekorzystnymi warunkami umów tzw. starego portfela kredytów frankowych, dla których oprocentowanie nie było ustalane w oparciu o konstrukcję „LIBOR + marża”, ale według zapisu umownego, który dawał swobodę bankowi w ustalaniu wysokości oprocentowania o przyjęte warunki. 1200 konsumentów objętych tego typu umowami, reprezentowanych przez warszawskiego Miejskiego Rzecznika Konsumentów wystąpiło w pozwie zbiorowym przeciwko kredytodawcy.

Sąd I instancji wydał wyrok korzystny dla skarżących. Bank wniósł kasację. Sąd Najwyższy natomiast polecił ponowne rozpatrzenie sprawy, w postępowaniu którym RF został poproszony o przygotowanie istotnego poglądu w sprawie.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...