bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Rzecznik Finansowy wydał istotny pogląd w sprawie Nabitych w mBank

Rzecznik Finansowy wydał istotny pogląd w sprawie Nabitych w mBank

Dodano: 2016-05-23
Publikator: Rzecznik Finansowy

W dniu 20 maja 2016 r. Rzecznik Finansowy po raz kolejny skorzystał z uprawnienia wydania istotnego poglądu w sprawie o naruszenie interesów konsumentów. Tym razem RF wydał istotny pogląd w sprawie grupy kredytobiorców przeciwko mBankowi. RF stwierdził, że sporna klauzula dotycząca sposobu ustalania wysokości oprocentowania o treści: „Zmiana wysokości oprocentowania kredytu może nastąpić w przypadku zmiany stopy referencyjnej określonej dla danej waluty oraz zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej), którego waluta jest podstawą waloryzacji” spełnia przesłanki abuzywności.

Grupa konsumentów zrzeszona w grupie „Nabici w mBank” została objęta niekorzystnymi warunkami umów tzw. starego portfela kredytów frankowych, dla których oprocentowanie nie było ustalane w oparciu o konstrukcję „LIBOR + marża”, ale według zapisu umownego, który dawał swobodę bankowi w ustalaniu wysokości oprocentowania o przyjęte warunki. 1200 konsumentów objętych tego typu umowami, reprezentowanych przez warszawskiego Miejskiego Rzecznika Konsumentów wystąpiło w pozwie zbiorowym przeciwko kredytodawcy.

Sąd I instancji wydał wyrok korzystny dla skarżących. Bank wniósł kasację. Sąd Najwyższy natomiast polecił ponowne rozpatrzenie sprawy, w postępowaniu którym RF został poproszony o przygotowanie istotnego poglądu w sprawie.

Artykuły powiązane

Ryzyko rynkowe głównym problemem dla ubezpieczycieli w 2024 r.

W dniu 5 lutego 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował...

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...