bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Rzecznik Finansowy wydał istotny pogląd w sprawie Nabitych w mBank

Rzecznik Finansowy wydał istotny pogląd w sprawie Nabitych w mBank

Dodano: 2016-05-23
Publikator: Rzecznik Finansowy

W dniu 20 maja 2016 r. Rzecznik Finansowy po raz kolejny skorzystał z uprawnienia wydania istotnego poglądu w sprawie o naruszenie interesów konsumentów. Tym razem RF wydał istotny pogląd w sprawie grupy kredytobiorców przeciwko mBankowi. RF stwierdził, że sporna klauzula dotycząca sposobu ustalania wysokości oprocentowania o treści: „Zmiana wysokości oprocentowania kredytu może nastąpić w przypadku zmiany stopy referencyjnej określonej dla danej waluty oraz zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej), którego waluta jest podstawą waloryzacji” spełnia przesłanki abuzywności.

Grupa konsumentów zrzeszona w grupie „Nabici w mBank” została objęta niekorzystnymi warunkami umów tzw. starego portfela kredytów frankowych, dla których oprocentowanie nie było ustalane w oparciu o konstrukcję „LIBOR + marża”, ale według zapisu umownego, który dawał swobodę bankowi w ustalaniu wysokości oprocentowania o przyjęte warunki. 1200 konsumentów objętych tego typu umowami, reprezentowanych przez warszawskiego Miejskiego Rzecznika Konsumentów wystąpiło w pozwie zbiorowym przeciwko kredytodawcy.

Sąd I instancji wydał wyrok korzystny dla skarżących. Bank wniósł kasację. Sąd Najwyższy natomiast polecił ponowne rozpatrzenie sprawy, w postępowaniu którym RF został poproszony o przygotowanie istotnego poglądu w sprawie.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...