bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Rzecznik Finansowy pozytywnie o interwencji produktowej KNF

Rzecznik Finansowy pozytywnie o interwencji produktowej KNF

Dodano: 2021-07-19
Publikator: Rzecznik Finansowy

Interwencja produktowa Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym została pozytywnie przyjęta przez Rzecznika Finansowego.

– Z zadowoleniem przyjmuję podjęcie przez Komisję Nadzoru Finansowego interwencji produktowej w odniesieniu do ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Realizuje ona postulat zgłaszany przez moich poprzedników, który ja również podzielam, dotyczący konieczności fundamentalnych zmian w konstrukcji tego typu produktów. Wskazanie niepożądanych cech takich produktów, poprawa jakościowa w zakresie kosztów i opłat oraz wymuszenie odejścia od profilu typowo inwestycyjnego, na rzecz ochronno-inwestycyjnego z pewnością przyczyni się do polepszania sytuacji konsumentów zawierających tego typu umowy – mówi dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, prof. ucz., Rzecznik Finansowy.

Już w 2012 roku Rzecznik Finansowy przygotował I Raport o ubezpieczeniach z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Miało to miejsce po skargach posiadaczy tych produktów, które zdaniem klientów były wysoce ryzykowne i kosztowne. Dzięki tej publikacji nabywcy polis częściej zaczęli dochodzić swoich praw. Między 2013 a 2020 rokiem do Rzecznika trafiło ponad 7.000 wniosków o interwencję i ponad 1.000 o przedstawienie istotnego poglądu. W 2016 roku Rzecznik opublikował II Raport. Stanowił on kompendium zbierające dotychczasowe doświadczenia i orzecznictwo sądowe dotyczące sporów klientów z instytucjami finansowymi oferującymi polisy UFK. Działania Rzecznika wpłynęły na zmniejszenie się skali problemu, jednak nie zniwelowały go do końca.

– W sprawach, które do nas trafiają, widzimy, że klient otrzymał produkt nieodpowiadający jego oczekiwaniom, ale jednocześnie w dokumentacji jest podpisane przez niego oświadczenie o rezygnacji ze sprawdzenia poziomu wiedzy i adekwatności produktu. Jak wynika ze skarg klientów, podpisują oni je wraz z innymi dokumentami, nawet nie zwracając na nie uwagi. W takich sprawach trudno pomóc, bo mamy tu słowo klienta przeciw słowu firmy i dokumentom zebranym przez zakład ubezpieczeń – mówi Eliza Gużewska, z-ca dyrektora Wydziału Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego.

Kolejną kwestią, na która skarżą się klienci, są straty ponoszone przy korzystaniu z produktów oferowanych w kanale bankowym opartych na Funduszach Inwestycyjnych Zamkniętych. Czasem wstrzymywano wykup certyfikatów inwestycyjnych, przez co klienci nie mieli możliwości odzyskania nawet części wpłaconego na umowę kapitału. Mając to na uwadze, w ostatnim czasie Rzecznik Finansowy złożył pozew przeciwko TUnŻ Europa. Czytaj więcej: Rzecznik Finansowy pozywa TUnŻ Europa.

Od 1 stycznia 2022 roku ubezpieczyciele będą mogli oferować tylko produkty o konstrukcji uwzględniającej zasady przewidziane w interwencji podatkowej. Czytaj więcej: KNF o zakazie wprowadzania do obrotu, dystrybucji i sprzedaży ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych.

Artykuły powiązane

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...

Poradnik Rzecznika Finansowego, czyli kredyt konsumencki nie tylko na Gwiazdkę

Okres świąteczny, który już za nami, nierozłącznie wiąże się ze zwiększonymi wydatkami. Tegoroczne Święta Bożego Narodze...