bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Rzecznik Finansowy pozytywnie o interwencji produktowej KNF

Rzecznik Finansowy pozytywnie o interwencji produktowej KNF

Dodano: 2021-07-19
Publikator: Rzecznik Finansowy

Interwencja produktowa Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym została pozytywnie przyjęta przez Rzecznika Finansowego.

– Z zadowoleniem przyjmuję podjęcie przez Komisję Nadzoru Finansowego interwencji produktowej w odniesieniu do ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Realizuje ona postulat zgłaszany przez moich poprzedników, który ja również podzielam, dotyczący konieczności fundamentalnych zmian w konstrukcji tego typu produktów. Wskazanie niepożądanych cech takich produktów, poprawa jakościowa w zakresie kosztów i opłat oraz wymuszenie odejścia od profilu typowo inwestycyjnego, na rzecz ochronno-inwestycyjnego z pewnością przyczyni się do polepszania sytuacji konsumentów zawierających tego typu umowy – mówi dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, prof. ucz., Rzecznik Finansowy.

Już w 2012 roku Rzecznik Finansowy przygotował I Raport o ubezpieczeniach z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Miało to miejsce po skargach posiadaczy tych produktów, które zdaniem klientów były wysoce ryzykowne i kosztowne. Dzięki tej publikacji nabywcy polis częściej zaczęli dochodzić swoich praw. Między 2013 a 2020 rokiem do Rzecznika trafiło ponad 7.000 wniosków o interwencję i ponad 1.000 o przedstawienie istotnego poglądu. W 2016 roku Rzecznik opublikował II Raport. Stanowił on kompendium zbierające dotychczasowe doświadczenia i orzecznictwo sądowe dotyczące sporów klientów z instytucjami finansowymi oferującymi polisy UFK. Działania Rzecznika wpłynęły na zmniejszenie się skali problemu, jednak nie zniwelowały go do końca.

– W sprawach, które do nas trafiają, widzimy, że klient otrzymał produkt nieodpowiadający jego oczekiwaniom, ale jednocześnie w dokumentacji jest podpisane przez niego oświadczenie o rezygnacji ze sprawdzenia poziomu wiedzy i adekwatności produktu. Jak wynika ze skarg klientów, podpisują oni je wraz z innymi dokumentami, nawet nie zwracając na nie uwagi. W takich sprawach trudno pomóc, bo mamy tu słowo klienta przeciw słowu firmy i dokumentom zebranym przez zakład ubezpieczeń – mówi Eliza Gużewska, z-ca dyrektora Wydziału Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego.

Kolejną kwestią, na która skarżą się klienci, są straty ponoszone przy korzystaniu z produktów oferowanych w kanale bankowym opartych na Funduszach Inwestycyjnych Zamkniętych. Czasem wstrzymywano wykup certyfikatów inwestycyjnych, przez co klienci nie mieli możliwości odzyskania nawet części wpłaconego na umowę kapitału. Mając to na uwadze, w ostatnim czasie Rzecznik Finansowy złożył pozew przeciwko TUnŻ Europa. Czytaj więcej: Rzecznik Finansowy pozywa TUnŻ Europa.

Od 1 stycznia 2022 roku ubezpieczyciele będą mogli oferować tylko produkty o konstrukcji uwzględniającej zasady przewidziane w interwencji podatkowej. Czytaj więcej: KNF o zakazie wprowadzania do obrotu, dystrybucji i sprzedaży ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych.

Artykuły powiązane

Ryzyko rynkowe głównym problemem dla ubezpieczycieli w 2024 r.

W dniu 5 lutego 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował...

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...