bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Rząd przyjął projekt ustawy o minimalnej stawce „12 zł” za godzinę pracy

Rząd przyjął projekt ustawy o minimalnej stawce „12 zł” za godzinę pracy

Dodano: 2016-06-02

W dniu 31 maja 2016 r. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Zapowiadana od kilku miesięcy nowela zakłada wprowadzenie minimalnej godzinowej stawki wynagrodzenia w przypadku umów zlecenie oraz umów o świadczenie usług, w tym tzw. samozatrudnionych.   

Według autorów, celem projektowanych zmian jest przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych i ochrona osób otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie. W związku z realizacją powyższych założeń, ustawodawca pozbawił uprawnionych prawa do zrzeczenia się przysługującego im minimalnego wynagrodzenia, przeniesienia go na inną osobę oraz wprowadził obowiązek jego wypłaty w formie pieniężnej.

Jednym z istotniejszych elementów przedmiotowej ochrony jest również obowiązek wypłaty wynagrodzenia, co najmniej raz w miesiącu, w przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż jeden miesiąc. Powyższa regulacja, w ocenie prawodawcy, jest niezbędna i ma zapobiegać stosowaniu przez niektórych pracodawców tzw. „dwumiesięcznic”, które skutecznie pozwalają im obniżać koszty zatrudnienia zleceniobiorców poprzez odprowadzanie składek do ZUS wyłącznie od płacy minimalnej wypłacanej raz na dwa miesiące.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...