bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Rząd przyjął program Mieszkanie plus

Rząd przyjął program Mieszkanie plus

Dodano: 2016-09-29

„Mieszkanie plus” zostało zaakceptowane przez rząd. Uchwała dotycząca „Narodowego Programu Mieszkaniowego”, którą przygotowało ministerstwo infrastruktury i budownictwa, przewiduje wsparcie budownictwa społecznego, tanie mieszkania na wynajem na gruntach państwowych i indywidualne konta dla oszczędzających na własne M.

Narodowy Program Mieszkaniowy (NPM) stawia sobie za cel zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o średnich i niskich dochodach. Będą mogły z niego skorzystać zarówno rodziny jak i single, bez względu na wiek. Dla rządu NPM stanowi kolejny element wsparcia polskich rodzin, zwłaszcza wielodzietnych.

Program zawiera w sobie zwiększenie liczby mieszkań przypadających na 1 tys. mieszkańców. Obecnie w Polsce wskaźnik ten wynosi 363, a w planach polskiego rządu jest osiągnięcie średniej europejskiej, tj. 435. Gabinet Beaty Szydło chce to osiągnąć poprzez zwiększenie podaży mieszkań o niskim czynszu, obniżenie kosztów budowy mieszkań oraz zachęcanie do systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe.

Innym celem programu jest zwiększenie możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (ze względu na niskie dochody lub szczególnie trudną sytuację życiową). Będzie to możliwe m.in. dzięki rozwojowi mieszkalnictwa wspomaganego (np. chronionego) oraz zwiększeniu możliwości gmin w zakresie dostarczania mieszkań dla najuboższych.

Jak podkreślono w komunikacie, „do 2030 r. liczba osób mieszkających w warunkach substandardowych (niski stan techniczny budynku, brak podstawowych instalacji technicznych lub przeludnienie) powinna spaść z ok. 5,3 do ok. 3,3 mln osób, czyli o ok. 2 mln osób”.

Jak poinformowano w rządowym komunikacie, poszczególne działania programu będą finansowane ze środków pozyskiwanych przez Narodowy Fundusz Mieszkaniowy, pieniędzy budżetowych oraz innych środków publicznych (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, fundusze europejskie), a także ze środków prywatnych, np. gromadzonych w funduszach inwestycyjnych finansujących budowę nowych mieszkań. Działania przewidziane w programie będą wdrażane od IV kwartału 2016 r.

Zgodnie z założeniami programu, powstaną tanie mieszkania na wynajem z możliwością nabycia do nich prawa własności. Średni czynsz, bez uwzględnienia kosztów eksploatacji oraz mediów, w mieszkaniu na wynajem wyniesie od 10 do 20 zł za metr kwadratowy, czyli będą to lokale dostępne cenowo, jak podano w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu. „W opcji najmu z docelowym wykupem mieszkania stawka czynszu ma wynieść ok. 12 – 24 zł za metr kwadratowy”. Do udziału w programie preferowane będą rodziny wielodzietne i rodziny o niskich dochodach, chociaż prawo ubiegania się o najem będą mieli wszyscy obywatele.

Narodowy Program Mieszkaniowy wprowadza także mechanizm oszczędzania na cele mieszkaniowe w ramach Indywidulanych Kont Mieszkaniowych (IKM). Obywatele będą mogli gromadzić środki na IKM – będą one założone w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Oszczędności będą mogły być przeznaczone na zakup, budowę oraz remont mieszkania lub domu jednorodzinnego, a także będą zwolnione z podatku dochodowego od zysków kapitałowych. Regularne oszczędzanie ma być nagradzane premią wypłacaną z budżetu państwa, której wysokość będzie zależeć m.in. od wielkości rodziny.

Artykuły powiązane

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...

Można żądać odszkodowania za sąsiedztwo lotniska – uchwała SN

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 kwietnia 2024 r. (sygn. akt CZP 56/23) uznał, że właściciel może żądać odszkodowania z...