bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Rząd odrzucił poselski projekt ws. minimalnego limitu dopłat do ubezpieczeń rolniczych

Rząd odrzucił poselski projekt ws. minimalnego limitu dopłat do ubezpieczeń rolniczych

Dodano: 2021-06-11

Rząd przedstawił swoje stanowisko do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk nr 1191). Zawiera on propozycję wprowadzenia minimalnej sumy limitów dopłat określonych w umowach z zakładami ubezpieczeń. Rząd negatywnie ocenił te zmiany.

Projekt zakłada, aby we wszystkich umowach w sprawie dopłat zawieranych między ministerstwem rolnictwa i rozwoju wsi a zakładami ubezpieczeń była ustalona minimalna kwota dopłat, obliczona zgodnie z zawartą w projekcie propozycją. Kwota minimalna ma być ustalana na podstawie dwóch zmiennych: stawki jednolitej płatności obszarowej, przysługującej w roku poprzedzającym (JPO) oraz powierzchni użytków rolnych ogółem (URO), a także stałą równą 7 – odpowiadającą ok. 14% iloczynu. Twórcy projektu chcą, by kwota minimalna była uwzględniana przy wydawaniu rozporządzeń ws. maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustalaniu wysokości dopłat do składek z budżetu państwa. Czytaj więcej: Posłowie chcą zmian w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Projekt został negatywnie zaopiniowany przez rząd. W swoim stanowisku z dnia 1 czerwca 2021 r. odwołał się m. in. do trwającego trzyletniego projektu badawczego pt.: „Ubezpieczenia gospodarcze w holistycznym zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie zorientowanym na zrównoważenie, wdrażanie innowacji i technologii oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu”. Jego efektem ma być nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Przedłożenie tego projektu pod obrady Sejmu zaplanowane jest na II kw. 2022 r. Jak podano w stanowisku rządu, „w projekcie nowelizacji ustawy zostanie ustalony 10-letni limit wydatków budżetowych na realizację dopłat do stawek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.”

Rząd odwołał się też do limitu wydatków na dopłaty do składek na ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wymienionego w decyzji Komisji Europejskiej, który został określony na 1.630 mln zł, oraz zasad dysponowania wydatków planowanych dla poszczególnych dysponentów budżetu państwa. Rząd wskazał, że projektowane przez posłów nowe zasady ustalania minimalnych kwot dopłat nie będą miały w praktyce przełożenia na dostępny plan wydatków na ten cel w ustawach budżetowych na dany rok. Wyjaśniono, że przy planowaniu wydatków na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok 2021, mimo określenia w nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich limitu dodatkowych wydatków na 2021 r. w kwocie 1.420 mln zł, w ustawie budżetowej na rok 2021 zaplanowano wydatki na ten cel jedynie w kwocie 400 mln zł. Tymczasem suma dopłat ustalona zgodnie z algorytmem zawartym w projekcie wynosiłaby 1.071 zł 

Artykuły powiązane

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...

Poradnik Rzecznika Finansowego, czyli kredyt konsumencki nie tylko na Gwiazdkę

Okres świąteczny, który już za nami, nierozłącznie wiąże się ze zwiększonymi wydatkami. Tegoroczne Święta Bożego Narodze...