bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w systemie zarządzania ryzykiem zakładów ubezpieczeń

Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w systemie zarządzania ryzykiem zakładów ubezpieczeń

Dodano: 2022-04-27
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

Od dnia 2 sierpnia w ramach Solvency II do systemu zarządzania ryzykiem dołączą ryzyka dla zrównoważonego rozwoju (ESG).

Powyższe będzie uwzględniane przy ocenie inwestycji oraz przy badaniu adekwatności rezerw. Ich identyfikacja i ocena będzie odbywała się w ramach funkcji zarządzania ryzykiem i aktuarialnej.

Identyfikacja wraz z oceną różnych grup ryzyka stanowi element zarządzania ryzykiem we wszystkich zakładach ubezpieczeniowych. Z tego też względu dodanie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju do procesu zarządzania ryzykiem jest – można powiedzieć – jego rozwojem. Nie należy zatem oczekiwać, że pojawią się dodatkowe niezależne procesy, które będą odnosiły się tylko do ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Dołączenie do procesów istniejących ryzyk dla zrównoważonego rozwoju cechuje się wieloma zaletami, np.:

  • w naturalny sposób ryzyka ESG są brane pod uwagę we wszystkich zachodzących w zakładach procesach, bez konieczności budowania na nowo świadomości odnośnie samych tylko procesów,
  • pozostaje zachowane spojrzenie na wszystkie rodzaje ryzyk,
  • nie występuje zagrożenie, że ryzyka dla zrównoważonego rozwoju zostaną pominięte w jakimkolwiek istotnym procesie.

Warto zauważyć, że poszczególne zakłady wypracowały już ogólne podejście do identyfikacji ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Artykuły powiązane

Samo naruszenie RODO nie uprawnia do żądania odszkodowania, musi istnieć nawet nieistotna szkoda

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 maja 2023 r. (sygn. akt C 300/21) orzekł, że aby móc doma...

#2 Nastrój się na prawo – QuoVadisBancassurance? Część 1

Dokąd zmierza rynek bancassurance? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w tej i kolejnych publikacjach oraz w se...

Po kilku miesiącach wracamy z naszym nowym portalem

Po wielu miesiącach prac nad nową odsłoną portalu BeInsured (niestety informatycy nas pokonali i z kilku tygodni zrob...

    Zadaj Pytanie