bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w systemie zarządzania ryzykiem zakładów ubezpieczeń

Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w systemie zarządzania ryzykiem zakładów ubezpieczeń

Dodano: 2022-04-27
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

Od dnia 2 sierpnia w ramach Solvency II do systemu zarządzania ryzykiem dołączą ryzyka dla zrównoważonego rozwoju (ESG).

Powyższe będzie uwzględniane przy ocenie inwestycji oraz przy badaniu adekwatności rezerw. Ich identyfikacja i ocena będzie odbywała się w ramach funkcji zarządzania ryzykiem i aktuarialnej.

Identyfikacja wraz z oceną różnych grup ryzyka stanowi element zarządzania ryzykiem we wszystkich zakładach ubezpieczeniowych. Z tego też względu dodanie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju do procesu zarządzania ryzykiem jest – można powiedzieć – jego rozwojem. Nie należy zatem oczekiwać, że pojawią się dodatkowe niezależne procesy, które będą odnosiły się tylko do ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Dołączenie do procesów istniejących ryzyk dla zrównoważonego rozwoju cechuje się wieloma zaletami, np.:

  • w naturalny sposób ryzyka ESG są brane pod uwagę we wszystkich zachodzących w zakładach procesach, bez konieczności budowania na nowo świadomości odnośnie samych tylko procesów,
  • pozostaje zachowane spojrzenie na wszystkie rodzaje ryzyk,
  • nie występuje zagrożenie, że ryzyka dla zrównoważonego rozwoju zostaną pominięte w jakimkolwiek istotnym procesie.

Warto zauważyć, że poszczególne zakłady wypracowały już ogólne podejście do identyfikacji ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...