bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Rynki instrumentów finansowych: Rada potwierdza przesunięcie regulacji o rok

Rynki instrumentów finansowych: Rada potwierdza przesunięcie regulacji o rok

Dodano: 2016-05-23
Publikator: Rada Unii Europejskiej

W dniu 18 maja 2016 r. Komitet Stałych Przedstawicieli (Coreper) w imieniu Rady zatwierdził porozumienie z Parlamentem Europejskim co do odłożenia o rok daty transpozycji i daty rozpoczęcia stosowania nowych przepisów dotyczących rynku papierów wartościowych – jak podano w komunikacie Rady Europejskiej.

Niedawna nowelizacja przepisów o instrumentach finansowych służyła zwiększeniu integracji, konkurencyjności i wydajności unijnych rynków finansowych. Rada dokonała jej w maju 2014 r., zmieniając i zastępując wcześniejszą dyrektywę regulującą te rynki. W związku z powyższym powstały dwa akty ustawodawcze:

  • rozporządzenie 600/2014 (MiFIR), które ma na celu zwiększenie przejrzystości obrotu i konkurencję, ograniczając korzystanie ze zwolnień z obowiązku ujawniania danych, przewidując niedyskryminacyjny dostęp wszystkich instrumentów finansowych do systemów obrotu i kontrahentów centralnych, a także wprowadzając wymóg obrotu instrumentami pochodnymi w systemach zorganizowanych,
  • dyrektywa 2014/65/UE (MiFID II), która zmieniła przepisy o zezwoleniach i wymogach organizacyjnych wobec podmiotów świadczących usługi inwestycyjne oraz o ochronie inwestora. Wprowadza też nowy system obrotu: zorganizowaną platformę obrotu. To tam coraz częściej dochodzi do obrotu zestandaryzowanymi kontraktami pochodnymi, tymczasem nie była ona uregulowana.

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...