bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce. Przegląd danych z lat 2011-2013

Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce. Przegląd danych z lat 2011-2013

Dodano: 2014-08-14
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

Raport Polskiej Izby Ubezpieczeń z lutego 2014 r. zawiera analizę kwartalnych i rocznych wyników sektora ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce za lata 2011 – 2013. W większości kategorii Raport obejmuje również lata 2009 i 2010, w celu prezentacji i interpretacji wpływu zjawisk kryzysowych jak również trendów rynkowych, które towarzyszyły w ostatnich 5 latach największemu segmentowi rynku ubezpieczeniowego.

Treść Raportu dostępna na stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń pod następującym adresem:

http://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/Rynek_ubezpiecze%C5%84_komunikacyjnych_w_Polsce_przegl%C4%85d_danych_z_lat_2011_2013.pdf

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...