bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce. Przegląd danych z lat 2011-2013

Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce. Przegląd danych z lat 2011-2013

Dodano: 2014-08-14
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

Raport Polskiej Izby Ubezpieczeń z lutego 2014 r. zawiera analizę kwartalnych i rocznych wyników sektora ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce za lata 2011 – 2013. W większości kategorii Raport obejmuje również lata 2009 i 2010, w celu prezentacji i interpretacji wpływu zjawisk kryzysowych jak również trendów rynkowych, które towarzyszyły w ostatnich 5 latach największemu segmentowi rynku ubezpieczeniowego.

Treść Raportu dostępna na stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń pod następującym adresem:

http://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/Rynek_ubezpiecze%C5%84_komunikacyjnych_w_Polsce_przegl%C4%85d_danych_z_lat_2011_2013.pdf

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...