bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Rynek direct po I kw. 2014 r.

Rynek direct po I kw. 2014 r.

Dodano: 2014-06-10
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

Polacy kupili za pomocą internetu lub telefonu 1,69 mln polis w I kw. 2014 r., o niemal 3,5 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zebrana składka brutto w tym samym czasie wyniosła 258 mln zł (- 8,4 proc.).

Jak pokazują dane po I kw. 2014 r., Polacy poprzez kanał direct nadal najchętniej kupują polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (143,6 mln zł składki) oraz autocasco (51,6 mln zł).  Na znaczeniu natomiast zyskują polisy z grupy pozostałych szkód rzeczowych (wzrost składki o 31,4 proc. r./r. do niemal 8 mln zł). Na podobnym poziomie utrzymuje się natomiast składka z ubezpieczeń wypadkowych (spadek o 3,3 proc. do 28,8 mln zł).

– I kwartał 2014 r. przyniósł spadek składki w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Wynik ten obrazuje dywersyfikację sposobów pozyskiwania klientów, głównie poprzez uruchomienie przez większość ubezpieczycieli direct także kanałów tradycyjnych. Co więcej na tym rynku nadal utrzymuje się widoczna rywalizacja o klienta za pomocą ceny. Liczba polis sprzedanych w I kw. 2014 r. jest bowiem niższa niż w zeszłym roku o jedyne 3,4 proc.  – mówi Paweł Zylm, przewodniczący Zespołu ds. Ubezpieczeń Direct PIU.

Rynek direct to kanał sprzedaży polis za pomocą telefonu i internetu, który zadebiutował w Polsce w 2003 r. Sektor ten notował szczególnie dynamiczny wzrost od 2006 r., aby już w 2012 r. przekroczyć po raz pierwszy 5 mln sprzedanych polis.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...