bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
RPO chce regulacji w sprawie wypłat odszkodowań dla osób poszkodowanych w latach 90-tych

RPO chce regulacji w sprawie wypłat odszkodowań dla osób poszkodowanych w latach 90-tych

Dodano: 2016-05-04
Publikator: Rzecznik Praw Obywatelskich

Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, zwrócił się do Senatu o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie osób, które uległy wypadkowi komunikacyjnemu w latach 90-tych. RPO wskazuje, że osoby te w najbliższym czasie mogą utracić prawo do uzyskania należnych im świadczeń od zakładu ubezpieczeń lub Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wynika to z ograniczonej sumy gwarancyjnej (7,2 mld złotych sprzed denominacji), która została ustalona w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (Dz.U. z 1990 r. nr 89, poz. 527). Suma ta była cyklicznie powiększana. Obecnie wynosi 5 mln euro, ale rozporządzenie określa, że poszkodowanego obowiązuje suma ustalona na dzień wystąpienia zdarzenia komunikacyjnego.

Inicjatywa RPO spotkała się z aprobatą Rzecznika Finansowego. Aleksander Daszewski, radca prawny w Biurze Rzecznika Finansowego przypomina, że zostały podjęte już pewne inicjatywy w tym obszarze.

– Działa już wspierana przez nas nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, która nakłada na towarzystwa obowiązek informowania o zbliżającym się wyczerpaniu sumy gwarancyjnej po wypłacie 80 proc. środków. Daje to czas poszkodowanemu na złożenie pozwu w sądzie, zanim suma gwarancyjna ulegnie wyczerpaniu – tłumaczy mecenas.

Daszewski dodaje, że obecnie osoby poszkodowane mogą domagać się swoich praw na drodze sądowej. Istnieje możliwość ubiegania się o waloryzację świadczeń jednak, zanim suma gwarancyjna nie zostanie wyczerpana. Natomiast, jak wskazuje mecenas w momencie, gdy kwota świadczenia zostanie w całości wypłacona, wówczas jego kontynuacja zależy jedynie od woli ubezpieczyciela.

– Problem będzie narastał, jeśli nie doczekamy się regulacji ustawowych, o które zabiegamy od lat. Warto byłoby wprowadzić przepisy, które nie zmuszałyby klientów do prowadzenia spraw przed sądem. Idealnym rozwiązaniem byłoby przejęcie obowiązku wypłat po wyczerpaniu się sumy gwarancyjnej przez UFG. W skali kraju to pojedyncze przypadki, ale jednak jednostkowo to sytuacje, w których trzeba zapewnić wsparcie osobom tak tragicznie poszkodowanym przez los –dodaje Daszewski.

Artykuły powiązane

Poradnik Rzecznika Finansowego, czyli kredyt konsumencki nie tylko na Gwiazdkę

Okres świąteczny, który już za nami, nierozłącznie wiąże się ze zwiększonymi wydatkami. Tegoroczne Święta Bożego Narodze...

Spółka Provident z licencją krajowej instytucji płatniczej?

Provident liczy na to, że będzie pierwszą firmą pożyczkową na polskim rynku z licencją krajowej instytucji płatniczej (K...

Jak dobrze mieć assistance domowy!

Przeciekający zawór od pralki, zalane mieszkanie czy zmywarka, która przestała działać… Nikogo nie cieszą takie niespodz...