bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
RPO chce obowiązkowej ochrony społecznych kuratorów sądowych

RPO chce obowiązkowej ochrony społecznych kuratorów sądowych

Dodano: 2016-04-27
Publikator: Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich chce, aby społeczni kuratorzy sądowi zostali objęci obowiązkowym ubezpieczeniem od następstw wypadków przy wykonywaniu zadań. Rzecznik argumentuje, że ich zakres obowiązków jest identyczny jak kuratorów zawodowych, na których został nałożony taki obowiązek. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, skierował pismo w tej sprawie do ministra sprawiedliwości. RPO chce, aby resort zajął stanowisko w tej kwestii.

Zawód kuratora sądowego jest regulowany przepisami ustawy o kuratorach sądowych. Ich zatrudnienie odbywa się tylko na podstawie umowy o pracę. Natomiast, społeczni kuratorzy sądowi są powoływani przez prezesa właściwego sądu rejonowego. Ich funkcja ma charakter społeczny, nie otrzymują żadnych uprawnień w przeciwieństwie do zawodowych kuratorów sądowych. Wypłacane jest im jedynie wynagrodzenie ryczałtowe, określone w art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o kuratorach sądowych, którego wysokość stanowi pokrycie kosztów ponoszonych w związku z wykonywaniem obowiązków. Do zadań kuratorów, zarówno zawodowych, jak i społecznych należy nadzór nad podopiecznymi, sprawowanie funkcji o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym. Kuratorzy pracują w codziennych miejscach przebywania swoich podopiecznych –szkołach, miejscach pracy, domostwach, a także na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych.

Inicjatywa rzecznika zrodziła się w wyniku licznych skarg, jakie otrzymuje on od społecznych kuratorów sądowych. Skarżą się oni na niebezpieczne warunki ich pracy w środowiskach patologicznych, przestępczych, gdzie są narażeni na podobne zagrożenia, jak kuratorzy zawodowi.

– Stąd też, moim zdaniem, na uwagę zasługuje postulat nowelizacji przepisów w tym zakresie i objęcie kuratorów społecznych ochroną ubezpieczeniową – pisze rzecznik.

Ponadto, RPO wskazuje, że aktualne przepisy pozwalają na zapewnienie ubezpieczenia wolontariuszom. Zdaniem Rzecznika, ochroną od następstw wypadków tym bardziej powinny zostać objęte osoby pełniące funkcje publiczne.  

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...