bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
RPO chce obowiązkowej ochrony społecznych kuratorów sądowych

RPO chce obowiązkowej ochrony społecznych kuratorów sądowych

Dodano: 2016-04-27
Publikator: Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich chce, aby społeczni kuratorzy sądowi zostali objęci obowiązkowym ubezpieczeniem od następstw wypadków przy wykonywaniu zadań. Rzecznik argumentuje, że ich zakres obowiązków jest identyczny jak kuratorów zawodowych, na których został nałożony taki obowiązek. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, skierował pismo w tej sprawie do ministra sprawiedliwości. RPO chce, aby resort zajął stanowisko w tej kwestii.

Zawód kuratora sądowego jest regulowany przepisami ustawy o kuratorach sądowych. Ich zatrudnienie odbywa się tylko na podstawie umowy o pracę. Natomiast, społeczni kuratorzy sądowi są powoływani przez prezesa właściwego sądu rejonowego. Ich funkcja ma charakter społeczny, nie otrzymują żadnych uprawnień w przeciwieństwie do zawodowych kuratorów sądowych. Wypłacane jest im jedynie wynagrodzenie ryczałtowe, określone w art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o kuratorach sądowych, którego wysokość stanowi pokrycie kosztów ponoszonych w związku z wykonywaniem obowiązków. Do zadań kuratorów, zarówno zawodowych, jak i społecznych należy nadzór nad podopiecznymi, sprawowanie funkcji o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym. Kuratorzy pracują w codziennych miejscach przebywania swoich podopiecznych –szkołach, miejscach pracy, domostwach, a także na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych.

Inicjatywa rzecznika zrodziła się w wyniku licznych skarg, jakie otrzymuje on od społecznych kuratorów sądowych. Skarżą się oni na niebezpieczne warunki ich pracy w środowiskach patologicznych, przestępczych, gdzie są narażeni na podobne zagrożenia, jak kuratorzy zawodowi.

– Stąd też, moim zdaniem, na uwagę zasługuje postulat nowelizacji przepisów w tym zakresie i objęcie kuratorów społecznych ochroną ubezpieczeniową – pisze rzecznik.

Ponadto, RPO wskazuje, że aktualne przepisy pozwalają na zapewnienie ubezpieczenia wolontariuszom. Zdaniem Rzecznika, ochroną od następstw wypadków tym bardziej powinny zostać objęte osoby pełniące funkcje publiczne.  

Artykuły powiązane

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...

Testament w formie wideo? Innowacja w dziedzinie dziedziczenia

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje wprowadzenie nowej formy testamentu, zwanego...