bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Rozwiązanie wykrywające transakcje przestępcze

Rozwiązanie wykrywające transakcje przestępcze

Dodano: 2022-08-31

Związek Banków Polskich i Krajowa Izba Rozliczeniowa wprowadzają w życie Sektorowe Centrum Usług AML.

Sektorowe Centrum Usług AML ma być pomocą zarówno strukturalną, jak i organizacyjną dla banków. Ma służyć instytucjom bankowym w wypełnianiu obowiązków, które wynikają z przepisów o praniu pieniędzy. Banki bowiem, w gronie tzw. instytucji obowiązanych, są najbardziej obciążanymi instytucjami. Spoczywa na nich najwięcej obowiązków mających swoje źródło w przepisach. Także wolumen raportowania banków jest największy jeśli chodzi o liczbę informacji przekazywanych Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.

Istotne jest uzyskanie efektu synergii w ramach obszernych systemów informacyjnych prowadzonych odrębnie w ZBP i KIR. Wspólne ich wykorzystywanie daje możliwość wspomożenia banków w wykonywaniu bieżących obowiązków chociażby w zakresie analizy i wykrywania podejrzanych transakcji oraz ich typowania. Dzięki Sektorowemu Centrum AML będzie możliwe szersze ograniczenie transakcji o charakterze przestępczym.

Dobrym przykładem jest także identyfikacja rzeczywistych łańcuchów transakcji przestępczych. Z perspektywy pojedynczego banku dostrzeżenie szeregu okoliczności wykraczających poza dany bank nie jest możliwe. Dopiero po otrzymaniu informacji z większej liczby banków jest możliwe zidentyfikowanie schematów pewnych zachowań i zależności pomiędzy transakcjami, które świadczą o charakterze przestępczym.

Korzyści dotyczą całego systemu, a przede wszystkim organów odpowiedzialnych za przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Korzyść dotyczy zwłaszcza Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Będzie on otrzymywał bardziej precyzyjne informacje będące wynikiem analizy przekrojowej dokonywanej w ramach Centrum.

Z punktu widzenia klientów system jest neutralny i nie powoduje żadnych dodatkowych uciążliwości czy obowiązków. Pośrednio rozwiązanie będzie się przekładało na wyższe bezpieczeństwo transakcji wykonywanych przez klientów.

Pierwszy etap zostanie uruchomiony na jesieni tego roku – na początek zostaną wprowadzone alerty transakcyjne.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...