bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/165 z dnia 5 lutego 2016 r.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/165 z dnia 5 lutego 2016 r.

Dodano: 2016-02-05
Publikator: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/165 z dnia 5 lutego 2016 r. ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw techniczno- ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 1 stycznia do dnia 30 marca 2016 r. zgodnie z dyrektywą  Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (Wypłacalność II).

Zgodnie z Rozporządzeniem, w celu zapewnienia jednolitych warunków obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji do celów Dyrektywy 2009/138/WE dla każdej daty odniesienia należy ustalić informacje techniczne dotyczące odpowiednich struktur terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka, spreadów bazowych do obliczania korekty dopasowującej oraz korekt z tytułu zmienności. Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji powinny stosować informacje techniczne ustalone na podstawie danych rynkowych z końca ostatniego miesiąca poprzedzającego pierwszy sprawozdawczy dzień odniesienia, do którego stosuje się niniejsze rozporządzenie. Ze względów ostrożnościowych niezbędne jest, aby zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji stosowały te same informacje techniczne przy obliczaniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych, niezależnie od daty przedstawiania przez nie sprawozdań właściwym organom. Rozporządzenie powinno być stosowane od pierwszego sprawozdawczego dnia odniesienia, do którego Rozporządzenie wykonawcze ma zastosowanie.

 

Stan prawny na dzień 20 marca 2016 r.

Pliki do pobrania

rozporzadzenie_wykonawcze_komisji_ue_2016-165_z_dnia_5_lutego_2016_r..pdf

Artykuły powiązane

I kwartał 2023 r.: mniej szkód, wyższe odszkodowania

W dniu 24 maja 2023 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował Biuletyn Informacyjny Ośrodka Informacji UFG d...

UFG pracuje nad nowym narzędziem do walki z oszustwami ubezpieczeniowymi

Podczas X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawiono zarys nowego projektu Ubezpieczeniowego Funduszu...

#3 Nastrój się na prawo – QuoVadisBancassurance? Część 2

1/ Po pierwsze, nie będziesz łączył roli agenta i ubezpieczającego 2/ Po drugie, nie będziesz zarabiał na ubezpi...

    Zadaj Pytanie