bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Rozporządzenie ws. obowiązkowego ubezpieczenia OC dot. przeprowadzania przeglądów technicznych jachtów

Rozporządzenie ws. obowiązkowego ubezpieczenia OC dot. przeprowadzania przeglądów technicznych jachtów

Dodano: 2017-02-07
Publikator: Dziennik Ustaw

W dniu 7 lutego 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu upoważnionego do przeprowadzania przeglądów technicznych jachtów komercyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 141).

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu upoważnionego do przeprowadzania przeglądów technicznych jachtów komercyjnych za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności w zakresie przeglądów technicznych, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.

Zgodnie z treścią rozporządzenia, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 250 000 euro.

Treść rozporządzenie jest do pobrania w „Pełnej publikacji”.

Pliki do pobrania

rozporzadzenie_w_sprawie_oc_dot._przegladow_jachtow.pdf

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...