bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów

Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów

Dodano: 2017-11-09
Publikator: Dziennik Ustaw

W dniu 8 listopada 2017 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 8 listopada 2017 r., poz. 2068).

Rozporządzenie określa wzór wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z centralnej ewidencji pojazdów, o którym mowa w art. 80c ust. 5, art. 80cc ust. 2, art. 80cd ust. 2 i art. 80ce ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2017 r.

Treść Rozporządzenia wraz z wzorem wniosku jest dostępne do pobrania w „Pełnej publikacji”.

Pliki do pobrania

d2017000206801.pdf

Artykuły powiązane

Łatwiejsza transgraniczna współpraca między organami nadzoru w przypadku zmiany siedziby zakładu ubezpieczeń

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) postanowił uzupełnić swoją decyzję z...

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...